Coal Mining History Resource Centre

Front Cover
Coal Mining History Resource Centre contains information on the coal industry in the United Kingdom and has many references to Wales. The website includes a national database of mining deaths and injuries, numerous articles on various mining subjects, and a glossary of mining terms = Mae Canolfan Adnoddau Hanes Pyllau Glo yn cynnwys gwybodaeth ynghylch y diwydiant Glo yn y Deyrnas Unedig ac mae nifer o gyfeiriadau yma at Gymru. Yn gynwysedig ar y wefan y mae cronfa ddata genedlaethol o farwolaethau ac anafiadau glofaol, nifer o erthyglau ar wahanol bynciau'n ymwneud 'r diwydiant glo, a rhestr o dermau glofaol.

Bibliographic information