Tussenland: Illegaal in Nederland, 1945-2000

Front Cover
Uitgeverij Verloren, 2012 - Emigration and immigration law - 244 pages
 

De vanzelfsprekendheid waarmee migranten zonder verblijfstitel worden aangeduid als illegalen is een recent verschijnsel. Lange tijd konden migranten zonder paspoort naar Nederland komen en hadden geen vergunningen nodig om hier te wonen en te werken. Vanaf 1930, en vooral de laatste decennia van de twintigste eeuw, werd het toelatingsbeleid strenger. Dat hield migranten echter niet tegen, terwijl de mogelijkheden om ze weer uit te zetten beperkt waren. Tussenland verhaalt de geschiedenis van steeds nieuwe groepen migranten die zonder toestemming naar Nederland kwamen en analyseert hoe beleidsmakers, parlement, publiek en migranten zich mengden in de strijd wie mocht blijven en wie zou moeten vertrekken. De studie laat zien dat juist het strenge toelatingsbeleid en de hardnekkige fixatie op controle leidden tot illegalisering en criminalisering van migranten.

 

Contents

Van pseudotoerist tot illegaal
73
RestaurantChinezen
80
van illegaliteit naar criminaliteit
87
Legalisering van arbeidsmigranten 19751985 Vroege voorlopers
97
willekeur en roulette?
104
Regularisatieslachtoffers
112
gastarbeidersregime en illegalisering
120
Regels en grenzen
127
herstellen en uitstellen
137
Legaliseren en witwassen van langdurig illegalen
145
4
198
115
213
Copyright

Common terms and phrases

Bibliographic information