Vaderlandsche letteroefeningen, Part 2

Front Cover
p. Ellerman, 1792 - Books

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 377 - M. ays-m. den zaaken, aldaar, zedert, voorgevallen, tot de Omwenteling betrekkelyk, het afleggen van den Eed op de Conftitutie, het invorderen van den vyfŽntwinugften penning, en andere, aan onze Stad niet byzonder verknogt, vinden eene voegzaamer plaats onder de algemcene Vaderlandfche gebeurtenisfen.
Page 1 - LetterOefeningen, vvaarin de Boeken en Schriften, die dagelyks in ons Vaderland en elders uitkomen, oordeelkundig tevens en vrymoedig verhandeld worden. Benevens Mengelwerk, tot Fraaije Letteren, Konsten en Weetenschappen, betrekkelyk.
Page 557 - zich, naa veel fukkelen, dilte en tegenwinden, bevondt, „ te bepaalen , en de Reis rustig te kunnen voortzetten , ,, zo als u nog nader uit deeze Kaart zal kunnen blyken, ,, welke wy de eer hebben voor u open te leggen. Thans „ hebben wy zyn Journaal in het breede kunnen nagaan, „ en ons door ons zelven overtuigen , hoe veel die fchoo...
Page 379 - Lam. De voornaame ingang is op den Singel, alwaar zy het aanzien van eene deftige Burgerwooninge , en door welke men den toegang tot het eigenlyk Kerkgebouw , heeft.
Page 450 - Zult gij dit den Heere vergelden, gij dwaas en onwijs volk? Is Hij niet uw Vader, die u verkregen, die u gemaakt en u bevestigd heeft?
Page 486 - s avonds door bosschen en velden, en was dan regt vrolijk; dan kwam er ook wel eens een traan in zijn oogen, doch die vaagde hij schielijk weg, en zeide niets. Eens op een' morgen werd het klokje op een nabuurig landhuis schriklijk geluid; de nieuwsgierigheid dreef de broeders naar buiten, om te zien wat de reden van deze beweging was. Zij waren naauwlijks buiten, of zij zagen een zwaren rook van het nabuurig landhuis opgaan. — Brand!
Page 287 - Het Vaderland, met geheel nieuw geteekende en gekleurde kaarten van iedere provincie, de Generaliteitslanden en de geheele republiek , en zeer gewigtige vaderlandsche af oeeldingen.
Page 379 - Roomschgezinden verlof, om de geflootene Kerk te mogen openen . en , even als alle andere Leden der Kerke, hoewel bepaaldelyk alleen op deeze plaats , bunnen Godsdienst te mogen waarneemen.
Page 555 - Ge„ fticht zullen bedenken , of reeds bedagt hebben , en 't „ zelve, by hunne verfcheiding , welke wy wenlchen, dat ,, niet dan in een gryzen ouderdom moge voorvallen, door „ milde giften zullen onderfteunen. ,. Eene tweede zaak, die ons bedroeft , is de vermin„ derrng der jaarlykfche DonatiŽn voor het KweekfchooJ.

Bibliographic information