Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][graphic][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Tıp, « L'AVENÇ): RONDA DE L'UNIVERSITAT, 20

ADVERTIMENT

Les reduides dimensions d'aquests volums no han permès als editors de transcriure integrament el treball del traductor, que, com escau a l'importancia de l'assumpte, no s limita a la simple traducció del text, sinó que es completat amb una introducció i gran abundancia de notes explicatives i critiques.

Aquí trobarà l lector la traducció integral del text autentic, sense acompanyament ni assaonament de cap mena. Pera detalls i explicacions de més d'un punt obscur, així com pera illustració general de l'obra i del treball del traductor, endrecem al llegidor a l'edició completa del mateix que estampa simultaniament la

casa.

PERSONES

}

Dunca, rei d'Escocia.
MALCOLM,

fills seus.
DONALBAIN,
MACBETH,

generals de les armes reials.
BANQUO,
MACDUFF,
LENNOX,
Koss,

nobles d'Escocia.
MENTEITH,
ANGUS,
CAITHNESS,
FLEANCI, fill de Banquo.
Siward, comte de Northumberland, general

de les armes ingleses.
El jove SIWARD, fill seu.
SEYTON, oficial al servei de Macbeth.
Un Noi, fill de Macduff.
Un Metge inglès.
Un Metge escocès.
Un Soldat.
Un Porter.

« PreviousContinue »