Památky archaeologické a místopisné, Part 8

Front Cover
Vydávané od Archaeologického sboru Musea království českého, 1868 - Czech Republic
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 127 - Denm omnipotentem. *Imagines mortis duodecim imaginibus praeter priores totidemque inscriptionibus praeter epigrammata e Gallicis a Georgio Emilio in Latinum versa cumulatae.
Page 315 - Handschriften der Bibliotheken 1. der kk Universität. — 2. des Böhmischen Museums. — 3. des Fürsten Georg Lobkowitz. — 4. des Metropolitan-Kapitels von St. Veit in Prag.
Page 25 - A byla-li by potfeba taká, i nevylyhuje králem, mohl by pomoc vzieti na svych lidech. Bych pak fekl: „Mají hfiech z krále, pravdy jemu na berni nepovedúc...
Page 317 - Breslau in seinen äusseren und inneren Ansichten und Details. Aufgenommen und gezeichnet von Carl Lüdecke, mit einer historischen Beschreibung von Dr. Alwin Schultz. Berlin und Beslau, 1868. Vel. fol. 16 str. s drevorezbami a I Hi rytinami. 4. Die Astrologie um 1600, mit besonderer Rücksicht auf das Verhältnis:» kepplers und Wallensteins öd H.
Page 25 - Bercí take v torn hresie, ze aö úkoly berú rovnë, ale zámazné berú tëzce, jako teto berne pro bramburskú zemi páty a druhdy ctvrty gros brali zámaznému jako úkola a písafóm zvlás ë. To sem psal o bercích, donidz sem nevëdël tak velikého jich zlosynstva; ale teto berne to sem vzvëdël, jesto j...
Page 541 - Dudik OSB Wien 1870. 8°. S. XXI und 134. Vidy jsme slychali, ie arcibiskupsky archiv kromeiifsky vedle knfieciho archivu Mikulovického a olomuckcho kapitulniho glusf pokladali inezi nejbohatâf u nejdűleiitčjei archivy moravské a vubec rakouské.
Page 17 - Jana k tomu povzbuzena, vetfela se také do hradu, as rouháníin a divokou surovostí vrhla se na pfevzácné umëlecké ozdoby a památky hlavního chrámu u sv. Vita, potfískala váecky mistrné oltáfní obrazy, vzácné sochy, ba i znamenité fezby, jimi2 hroby ss.
Page 21 - Berne pak slove zde v Cechách obecná pomoc královi. Té su byli najprv pańi dobr^m úmyslem pro obecné dobré povolili, av pravdë v tak pilnú potíebu královu k zemskému dobrému správne jie mají povoliti...
Page 415 - Majdalének byl u kostela sv. Vita, kde v domech blíze kostela postavenych ohromné sklepy jsou, jakych není v celych Dobranech, a zdi mocné v základech. 10. V...
Page 21 - Strach mnë za krále, ze pn'lis casto ji bére a snad viece chtë skúpiti zemë okolnie svym dëtem. nez pro obecné dobré ; a snadno-li jest jedné zemi skúpiti tolik jinych zemí?

Bibliographic information