Page images
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

23. Video te, domine, id quod perpauci ex hodierna juventute faciunt, qui oras exteras perlustrant, non juvenilium studiorum fed amplioris undique comparandæ eru. K 4

ditionis

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

Ne studio nostri pecces, odiumque libellis
Sedulus importes opera vehemente.

[ocr errors]

ut nihil fupra. Nisi is rem gratam facturum me fuiffe exillimaflem, parfiffem utique et tuo oneri et fumptui meo. Verum,

Si te forte meæ gravis uret sarcina chartæ,
Abjicito potius, quam, quo perferre juberis,
Clitellas ferus impingas,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed]

25. Confecisse te fine incommodo tain longum iter, et fpretis Lutetiarum illecebris, tanta celeritate eò contendiffe, ubi literato otio, doctorumq. consuetudine frui poflis, et magnopere lætor, et te tuæ indolis laudo. Illic quoad te continebis in portu eris; Syrtes et scopulos, et Sirenum cantus alias tibi cavendum. Quin et vindemiam, qua ob. lectare te cogitas, Salmuriensem nimium fitire, te nolini, nisi in animo quoque fit, mustum illud Liberi liberiore Mu. sarum latice quinta plus parte diluere. Verum ad hæc, me etiain tacente, hortatorem habes eximium, quem fi audis, tibimet profecto optime consulueris, et præftantiffimam parentem tuam summo gaudio, et crescente indies amore tui affeceris. Quod uti facere pofiis, à Deo Opt. Max. petere quotidie debes. Vale, et ad nos quam optimus, bonifque artibus quam cultiflimus, fac redeas: id mihi præter cæteros jucundiffimum erit. ;..

Westm. Calend. Sextil. 1657.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

27. Literas tuas Haga comitis dat. 18 Dec. accepi : ad quas, quoniam id tuis rationibus expedire video, eodem die, quo mihi funt redditæ, rescribendum putavi. In üs post gratias actas ob beneficia nescio quæ mea, quæ vellem fane non efsent nulla, ut qui tua causa quidvis cupiam, petis ut te per D. Laurentium oratori noftro in Hollandiam designato commendarem : quod quidem doleo in me fitum non effe ; cum propter pauciffimas familiaritates meas cum gratiofis, qui domi fere, idque libenter me contineo; tum quod is credo, è portu jam folvit, jamque adventat, fecumque habet in comitatu quem fibi ab epistolis vult effe,

quod

« PreviousContinue »