Page images
PDF
[ocr errors]

OLIVERIUS Protector Reip. Angliæ Eminentissimo Domino

Cardinali MAZARINO.

[ocr errors][merged small]

OLIVERIUS Prot. Reipub. Angliæ, &c. Excelsis et prepom,

tentibus Dominis Fæderati Belgii Ordinibus, S. D.

[ocr errors]

levi

[ocr errors]
[ocr errors]

OLIVERIUS Protector Reip. Angliæ, &c. Serenissimo Principi

Joanni Lufitaniæ Regi, S. D.

Sereniffime Rex; Die undecimo Julii proximi, stylo veteri, sanctionem pacis à majeftate veftra jam ratæ, à legato veftro extraordinario Londini transactæ, necnon arcanorum et præliminarium articulorum, per Thomam Maynardum accepimus : perque literas à Philippo Meadow, nostro Olyffipone internuntio, eodem tempore datas, nostram etiam dictæ pacis et articulorum fanctionem, pro iis mandatis quæ à nobis ea de re acceperat, majestati vestræ ab ipfo redditam intelligimus : cum fupradicta sanctionis instrumenta ineunte Junio proximo viciffim data acceptaque fuiffent, adeo ut nunc inter utramque gentem pax firmiffima fancita sit. Qua ex pace nos quidem voluptatem haud mediocrem percipimus; propterea quòd eam et communi utriusque gentis utilitati fore arbitramur, hostiumque communium haud levi detrimento: qui ut prioris fæderis turbandi rationem aliquam primò invenerunt, ita nunc, ne idem instaurari foedus poffet, intentatum nihil reliquerunt. Neque dubium nobis eft, quin sufpicionum utrinque offenfionumque inter nos materiam creandi occafionem nullam prætermiffuri sint. Quas nos qui

.. . dem,

« PreviousContinue »