Page images
PDF

OLIVERIUS Protector Reip. Anglia, &c., Eminentissimo Doa

mino Cardinali MAZARINO,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

IVE

OLIVERIUS Protector Reip. Anglia, &c., Serenissimo Potentis

fimoque Principi CAROLO GUSTAVO, Suecorum, Gothorum, Vandalorumque Regi, &c.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »