Page images
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

- 1 1955

CYNNWYSIAD Y GYFROL GYNTAF.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Absen

..

[ocr errors]

Tudal.

Tudal. ... 1 Abisalom... Gwel Harim

Abisei

Gwel Abisua
Abisidariaid

Abecedarians
Abisua

Abisun
Gwel Habacuc

Abisur
Gwel Mynach

Abital
Gwel Abad

Abitub
Abiud
Abner .
Abracadabra
Abracas, Abracsas, neu

Abrasacs
Abrain, Abraham
Abraham, Mynwes ...
Abrahamiaid
Abrec
Abred
Absalom ...
Absalom, Lle

Gwel Enllib
Gwel Ebedmelech

Abstinentiaid

Abstainers
Abubus
Abumah ...
Abwna ...
Abwydyn..
Abyssinia, neu Habesh
Abyssinia, Eglwys ...
Acaciaid ...

Acacians, neu Acatiani
Academiaid

Academics

Acale (Acalle)
Gwel Abel-beth-Ma. 9 Accad
achah.

Accaron ...

.... Gwel Ecron
Accos
Accub

Accupha .
Abelians, neu Abelites Accho

Aceldama
10 Acephaliaid

Acephali.
14 Acithio ..
14 Acoemetiaid
Acolythiaid

Acolythists
Acra

Gwel Accho
14 Acrabatene

Acrabbim..
Acrabi, neu Acraba ...

Actau ffugiol Crist ...
15 Actau ffugiol yr Apos-

tolion
15 Actau Pilat
15 Actau y Saint ... Acta Sanctorum
15 | Actau yr Apostolion...
15 Acua

Gwel Accub
Acwariaid

Aquarians
Acwila. ...

16
Gwel Abiud

Achaia
Achaicus...

Achan, Achar
16

Achaz ...
16 | Achbor ...
Achiacharus

Gwel Achior
Achim ...

17 Achimnelech
Gwel Abiram

Achior, neu Achia

charus ... | Achiram ...

10

[ocr errors]

:::::::::

14

14

Abel-Meholah
Abel-Misraim
Abel-Sittim
Abeliaid...
Aber ..
Aberth
Abes ..
Abesta ..
Abzarus, neu Agbarus
Abi
Abiah ..
Abialbon..
Abiasaph..
Abiathar..
Abib
Abida
Abidan
Abiel
Abiezer ..
Abi-esriad
Abigail ..
Abihail ...
Abihu
Apihud ..
Abila, neu Abela
Abilene ...
Abimael ..
Abimelech
Abinadab
Abinoam..
Abiram
Abiron
Abisag
Abisai

::::::::::::::

15

iel

..

[ocr errors]

15

:::::::::::::::::::::::::

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »