Geschiedenis van den tuinbouw in Nederland: en overzigt van die in de verschillende staten van Europa

Front Cover
J.B. Wolters, 1855 - Gardening - 167 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 18 - Haec tibi brumali gaudentia frigore rapa Quae damus, in coelo Romulus esse solet.
Page 45 - Nadat mijn zwak schuitje langs de noordelijke kusten geslingerd had , is het eindelijk met eenen gunstigen wind in de haven van Holland aangeland , in dat land , zeg ik, hetwelk alleen meer beminnaren , beoefenaren, hoogschatters en bevorderaars der kruidkunde heeft voortgebragt dan 2cnig ander land.
Page 46 - Ik zoel) in Holland , maar te vergeefs , de voorheen rijke tuinen van FAGEL, BEWERKING, BEAUMONT, die niet meer bestaan; maar dien ouden glans en bloei vond ik slechts in de openbare Hol landsche tuinen te Leiden , te Amsterdam en te Utrecht.
Page 3 - ... en dat men in deze laatste kunst reeds vroeg groote vorderingen gemaakt had, zien wij onder anderen uit het boek van PETRUS LAUREMBERG, die omstreeks...
Page 3 - Van alle heesters, hoomen en kruiden is er niets dat zoo geschikt is door buiging, vorming en scheren zoo vele gedaanten en bevallige vormen op te leveren, dan de...
Page 33 - Die stadig in den kroeg, bij wijn en lekker bier Men domineeren zag als kleine heertjes schier. Doch ziet wat vreemdigheid! die 't volk voor weinig dagen Nog op een fraaijen hengst zeer moedig rijden zagen, Die zitten nu al weer op 't mager houten paard, En spelen pof.
Page 166 - Hot strekt ons tot vreugde, de getuigenis te kunnen afleggen , dat de Schrijvers een werk geleverd hebben , dat van het begin tot tlet einde aan den tilet beantwoordt.
Page 30 - CLUSIUS veel tot de invoering der oranjeboomen in Nederland heeft bijgedragen, omdat, toen hij schreef, nog eenige door hem uit zaad aangekweekte...
Page 3 - Want hierin heeft men wel zoo veel Heeren huysen, lusthoven en hofsteden als in Vranckryck , hoewel doorgaans niet zoo prachtigh en kostelyck. Evenwel moeten de Princelycke huysen en hoven, by Ryswyck, Hons-Holredyck en Oranjezael wel bij eenige van de voornaamste in Vranckryck gerekent worden.

Bibliographic information