Page images
PDF
EPUB

tuo superstruxerit quorum utraque fue pelle&tile, libris, instrumentisque suis Chirurgicis locupletavit

, insuperq; Collegas suos ex affe paterno, dum in vidis eflet, hæredes dixit. Muscumque hoc Nobiliffimus doétiffimulque Marchio Dorcestrensis centum libris in libros coemendos erogandis primus, magnificeque cohoneftavit

. Quem sequuti alii, Joann. Seldenus scientifimus hujus feculi antiquarius Manufcripta Arab. in Medicina que collegerat omnia dedit do donavit, do Edoardus Bish Clarencieux eques auratus, & Eliah Afhmole Armiger, utriq; de repub. litteraria optimè meriti Richardus Napier eques įtem auratus, G Dr. Scarburgh Socius dotisi'nus iden Mufzum donariis suis auxerunt. Nec

his contentus Hamæus fundos in honorem noftrum, pauperumque sublevamen pia charitate ultimis tabulis legafti, Præterea ea, (qua apud omnes polles) auétoritate usus apud melioris fortune viros, non folum exemplo tanquam elogio a&iuoso præivisi, sed virtutem tuam imitari amice coegifti

, & quod grati animi tui fignum ftatuas ipsis erigi curaveris. Tu autein cum tot tantaque præfliteris, honorem, quem amicis procuraveris, tibi a Collegio decretum non adıniti

, hinc etiam æternis bonoribus digni simus. Cujus ani:no (uit verum Philofophum decet) nulla inanis gloriolc cupido infidet, folo benefaciendi conscientia, aliorumque emolumentis contento. Hancque mentis tuæ modestiam teftatuin facit presidendi munus sepius

oblatum,

oblatum, recufatumque, quamvis ad alia Collegii onera sufinenda paratisimum semper te ostendisti. Denique unicornu Elegantissimo Collegium noftrum locupletasti, ut haberet quo gratularetur faliciffimo.defideratiffimoque reditui Regis in utraque fortuna semper Augusti CAROLI Secundi, quo sumuna animi serenitate ab ipso accepto gratiam tanta Majeftate dignam significavit, quam postea variis modis nobis confirinavit. Et quod superiora fuperat fine ulla parium tuorum invidia bac magnifica peregisti

. Prætereo minores virtutes tuas, induftriam, vigilantian, egregiain in excolendis Musis industriam, animi grandis moderamen, temperantiam, sobrietatem morum tuorun elegantiam, din nu:nerosis tuis

ари.

apud egros congressibus candorem, sine contentionibus Medicaftris nimis familiaribus, in praxi judicium folidum, dar per tot lustra felicitatem. Has univerfas plurimasque alias quas nec per compendium recitare licet, semper in te expertus fum ex quo tibi innotui, insuperque amorem summum in me tuum. Multis enim me beneficiis continenter onerasti

, in colloquia, studiaque tua penitius admififti, laborumque meorum perpetuus fautor, calcarque fuisti

, me'que de rebus naturalibus balbutienten benigne excepisti, 'languentemque exufcitafti. Gratus ergo & amoris plenisfunus animus juffit ut in ipsius testimonium hæc pauca non pro rei dignitate dicerem,& ut hic paucas impleres pagellas cujus memoria tot tabula do

monumenta

1

monumenta in Collegio nostro consecrantur. Ob qua ingentia merita serena qua offertur fronte nugas bas excipias oro uti tesseram obligationis, qua me in æternum tibi devinxisti, patiarisque quaso, te exorem participem ut facias remp. litterariam lucubrationum tuiram, quod te fa&turum non fine magno tui bonore do&torumq; emolumento spondere audeo. Præfertim cum boc

bernicum, Gvere regium cæteris tuis egregiis facinoribus accumulaveris quod te a tumultu praxeos subduxisti, ut deo da Apollini litares. Deus 0.M. te diu incolumem servet, vegetámque senectutëm largitur, quod femper vovibit

Tibi addidiflimus
humilimusq; Servus

Cbr. Merrett.

Ex Mufæo meo
in Domo Coll.
Mod. Lond.Cal.
Aug. 66.

« PreviousContinue »