Българският език през ХХ век

Front Cover
Pensoft Publishers, 2001 - Bulgarian language - 400 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Предговор
5
Науката за българския език пред новото хилядолетие Юлия Балтова
14
Българските диалекти в съвременната езикова ситуация Тодор Бояджиев
20
СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
26
По въпроса за нормата кодификацията в речника лексиката на съвременния бъл
36
Нов правописен речник в контекста на правописните речници Петя Т Димитрова
49
За одушевеността в българския език в съпоставка с руския ПалмираЛегурска
57
Свободен или фиксиран е словоредът на клитиките? Йовка Тишева
64
Акустична характеристика на родопското широко 6 Владимир Жабов
202
Особености на местоименната система на българския говор в кв Терновка гр Ни
208
Говорът на с Момчиловци Смолянско половин век покъсно Елена Каневска
219
Производственозанаятчийска лексика от смолянския говор Елена Меракова
233
ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК И НЕГОВИТЕ ДИАЛЕКТИ
244
Модалните палатализации Мая Байрамова
255
За някои особености на хонорификативната система в СБКЕ Радка Влахова
262
Етимологията на една диалектна българска дума в светлината на диалектоложките
277

За една интересна употреба на ако Ваня Т Кръстанова
71
Съставни изречения с обстоятелства за причина и начин Милен Русков
78
Определящи особености в езика на българския популярен таблоид от 90те години на
90
Реактуализация на част от турските заемки в езика на публицистиката исторически
107
БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ ЛИНГВИСТИЧНА ГЕОГРАФИЯ
117
Словообразувателни модели и лингвистична географияИван Кочев Лиляна Василева
125
Перфективация и еднократност в българските диалектиЛучия АнтоноваВасилева
139
Универбизацията при потта аКпгятуа в българските говори Елена Кяева
146
Обобщителните местоимения в българските диалекти Мариана Витанова
155
Към въпроса за вторичната номинация на качествените прилагателни имена в българ
163
Диалектоложките изследвания на професор Стойко Стойков и проблемите на българ
169
Българските диалектни названия за човкаДарина Младенова
176
Данни за двойното ударение в паметник от средата на миналия век Георги Колев
284
За спецификата на някои сложни думи в дамяновия пролог среднобългарски ръко
304
Селищните имена през XX в Анна ЧолеваДимитрова
312
ЕтаолингаистикА социолингъистика згз
323
Съдбата като перформативен акт? Радко Шопов Силвия Вълкова
335
конверзационнен анализ Юлияна
342
От плащаницата към мантията Йорданка Захариева
352
Съвременният българин за своя език Красимира Алексова
367
Езикова интерференция в говора на българската общност в Словакия Снежана Йовева
376
невербални случаи в публицистичните телевизионни пре
387
Езиковедското наследие на др Анастас Саламбашев Мария Гогова
394
Copyright

Common terms and phrases

абзац ареал атитюди атлас БДА БЕР бъдат Българска диалектология българските диалекти българския език варианти вж глагол глаголи гласна гласната Говорът граматика диалектен атлас диалектите диалектология днес думата думи езика езиковата езиковите езици живот значение изоглоса използва изречение изречението изследвания имат имена Кабасанов кл ун клитики клитиките клюн кн книжовен език книжовния език кодификацията копула където кълва лексема лексика лексиката лингвистика материал местоимения микротекст Младенов могат модел място названия названията наличието наметки напр например наставка начин Нг несв норма омонимия особености отношение палатализация перфект позиция полисемия признаци примери проблеми път разговорна реч различни резултат резултативът реч речник от 1945 речта род руския език Саламбашев св семантика система Славейков Словакия случаи Смолянско социолингвистика според ср срв среща сс Ст стб степен Стойко Стойков Стойков страни структура суфикс съвременния съгласна съм съществителни текста тип ударение употреба употребата употребява фонетични форма формата форми формите функция характер част чднка чдпка чдфка човка чур явления

Bibliographic information