Page images
PDF
EPUB

THE

Eclectic Review , ,

VOL. IV. PART I.

FROM JANUARY TO JUNE, 1808, INCLUSIVE.

Φιλοσοφιαν δε ου την Στωικης λεγω, ουδε την Πλατωνικην, και την Επικουρειον
τι και Αριστοτελικην· αλλ' όσα ειρηται παρ έκαστη των αιρεσεων τουτων καλας
δικαιοσυνην μετα ευσεβους επιστημης εκδιδασκονlα, τουτο συμπαν τ: ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ
φιλοσοφιαν φημι,

Clem. ALEX. Strom, Lib.io

LONDON:

Printed for LONGMAN, HURST, REES, AND ORME, PATERNOSTER-ROW

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small]

on

Page

Page

Bingley's Economy of a Christian ADDRESS of the Hull Society for

Life

467 Suppression of Vice

278 Bishop's Sermon for Cornelius WinAgreements, Comyn on

183
ter

363 Aikin's Designs for Villas, &c. 278 Bogue's Sermon for Dissenter's America, South, Depons's Travels in 63 Grammar School

462 --, State of Literature in 282 Buinycastle's Treatise on TrigonoAnecdotes, Zoolog cal

467
metry

53 Appeal to the Public in Answer Booth's Posthumous Essays 559 to a Barrister

451 Brandenburg, Margrave af, FuneArchitectural Society, Essays of the ral Oration for

85 London 373 Bridel's Fifth of November

86 Aristotle's Nicomachean Ethics, Bridgman's Trans:ation of a ParaTranslation of Paraphrase on 287 phrase the Nicomachrean

Ethics

287 B

Brooke's Dialogue between a Lady
and her Pupils

373 Baptist Missionary Society, State- Brown's Mathematical Tables 460 ment of Committee of

154 Buchanan's Journey through MyBarrister's Hints to the Public on

sore and Malabar

293, 398. Evangelical Preaching

249 Buchanan, Irving's Life of George 383 Answers to

451 Bullar's Questions on the ScripBarron's Lectures on Belles Lettres

tures

467 and Logic

145 Barrow's Life and Writings of Lord

" с Macartney

97 Baynes's Naval Discourses 238 Campbell's Life of Moses 278 Bennet's Sermon

85

Letters on Affi ction • 568 Bell's, C. Operative Surgery 323 Candid Thoughts on India Missions 369 Benson's Thoughts on Education 245 Cara's Reign of Charlemagne 542 Bevan's Thoughts on Reason and Re- Carlis'e's Topographical History of velation 566 England

565

[ocr errors]

Page

[ocr errors]

-

[ocr errors]

.

Page
Carter, Memoirs of Mrs.

301 Essays on the Principles of Chris.
Cartwright's Letters to Lord John

tianity

523
Russel

457

Bouth's Posthumous $59
Sermon at Spring Gar-

F
den
567

88
Caucasus, Description of

536 Father's Advice to his Son
Cec l's Funeral Sermon for Mr. Fathers of the English Church Vol. I.
Newton
276

427, 504,
Christian Memoirs, Shrubsole's 80

Fellowes's Body of Theology 118
Spectator, Wilton's 369

Fort:fications, Landmann's Con.
Christianity, Smith's Essays on 523

509

struction of
Chemical Catechism, Parkes's 183 Fourcroy's Chemical Philosophy 533

280
Philosophy, Fourcroy's 533 Fr nçois, Keegan's Instructeur
Clarke's, Adam, Succession of Sa-

Ful er's Apology for Chr stian
ered Literature

17
Missions

336. 440
Clargy of Scotland, Statement of

G
Number, Livings &c. of

377
Cobbin's Fat Sermon

370 Gillies's History of the World from
Cons, Lord Liverpool's Treatise on

Alexander to Augustus

231
214, 312
Gips.es, Dissertation on

566
Commerce Defended, Mill's 554

Graham's Essay on Ossian's Poems 318
Wheatley's Essay on

Grahame's Siege of Copenhagen 551
the Principles of

24, 130 Graves's Lectures on the Penta-
Compendium of N. tural and Re.

teuch

43
vealed Religion

279
Comyn's Treatise on Agreements 183

Gregory's Translation of Haüy's Na-
tural Philosophy

136
Constable's Assistant

88

Gulistan of Sadee translated into
Cook on the Evidence of the Re-

Hindoostanee

280
surrection

489

Gypsum, Parkinsou's Observations on 277
Copenhagen, Siege of, a Poem 551
Crisis, the

90

H.
D

Haüy's Natural Philosophy 138
Hawker's Life of Tanner

329
Dangers of British India

440

Letter to a Barrister 451
Defence of Evangelical Religiou, in

Hawkins's Two Sermons on Witch-
Answer to a Earrister

48
craft

468
Denmark, Remarks on the Attack

Hellins's Remarks on the Monthly
86
Review

423
Depong's Travels in South Ameri-

Hindvostanee Literature

280
са

63

Hints to the Public on Evangelical
Designs, Aikn's, for Villas, &c. 278

Prearbing

249
Dickson's Sermon on Education

Ariswers to

451
Duties of Religion and Morality 184

Hod, soli's Poems

88

F. Translation of Juve-
E
ral

511
Education, Benson's Thoughts on 345 Holland's, Lord, Life of Lope Fe-
Edwards's, Jor.atlan, Faithiul Nar. lix de Vera Carpio

496
rative of the Rev.sal in New Howard's Tian lation of Ovd's
England
548 Metamorphoses

241
Ephemeris, White's, for 1808 370 Hume, itchie's Lift o!

1
Essay, Smith's, on Money and Ex- Hymus, vel ct, for Hoxton

189
change

355
Mason's

189
WI eatley's on Money and

Kelly's

81
Commerce

24, 130
Goodacre's, on Educat on 568

I.
Graham's, un Ossian s Po.
ems

318 Ireland, Robertson's Guide through 90
Essays of the London Architectu- Ireland's Sermon on the Claims of
ral Society
973 the Establishment

18

on

376

[ocr errors]

207 Mill's

[ocr errors]

gy for

[ocr errors]
[ocr errors]

Page
irving's Memoirs of the Life and Men and Manners

466
Writings of George Buchanan 383 Methodism, Nightingale's Portrai.
J.
ture of

172

Metr.cal Pauses, Pickbourn on 550
Joseph, Lawson's Lectures on

Commerce Defended 554
Juvenal, Hodgson's Translation of 511 Miniature

280
Juvenile Preceptor

139 Mss.ons, Indian, Pamphlets on 70.
K.

154. 253. 336 446

Fuller's Apolo-
Keegan's Instructeur François 280

336 440
Kelly's Hymns

81
Money, Smith's Essay on

355
-, Wheatlèy on Theory of 24. 130
L.

Monypenny's Visitation Sermon 186

Mysore and Malabar, Buchanan's
Lamentation, a Poem

468
Journey through

293, 398
Landmann's Construction of Forti-
fications

509

N.
Lawrence's Sermoti on Excess in
Philological Speculation

188

Naval Architecture, Origin of, a
Lectures, Barron's, on Belles Let-

Fast Sormon

272
ters and Logic

145
D scourses, Baynes's

258
-, Graves's, on the Penta-

Nightingale's Portraiture of Me-
teuch

43
thodisın

173
Lawson's, on Joseph 207
Stockilale's, on English

0.
Poets

220
Lessons for Humble Life
567 Old Daniel, Stories of

27
Letter, Bp. of London's, to West

Operative Surgery, C. Bell's 323
India Planters

374 Ossian's Poeins, Graham's Essay
to Cox on Dissent

276
on the Authenticity of

318
the King on the Esta-

in the original Ga-
blished Church

375

elic, &c. by Sr John Sinclair 479
President of Board of

Ovid's Metamorphoses, Howard's
Controul

154
Translation of

241
J. Scott Waring 336 Owen's Answer to Twining

77
----, Waring's Reply to 440 Owenson's Patriotic Sketches of
Waring's, to Owen

Ireland

59
Letters, Two, to Proprietors of
East India Stock

80

P.
- and Sonnets, Cartwright's 457
List of Publications, 94. 193. 285. 380. Pantheon, Hort's New

277
475. 570.

Parkes's Chemical Catechism 88
Literary Information 91. 190. 283. 378. Parkinson on Gypsum

279
473. 572. Parsons's Travelling Recreations 184
French,

284 Patriotic Sketches, Owenson's 59
German
284 Peace without Dishonour

83
Literature, American

282 Peasant's Death, Struthers s 247
H ndoostanee

280 Pennington's Memoirs of Mrs.
Liverpool's, Lord, Letter to the

Carter

301
King on the Coins of the Realm 214. Pentateuch, Graves's Lectures on

312
the

43
M.

Pickbourn on Metrical Pauses and
Latin Verse

550
Macartney, Lord, Barrow's Life

Plumptree's Sermon for the Sea
and Writings of

97
Marmion, Walter Scott's

Bathing Infirmary, Margate,
407 Poems, Hodgson's

88
Mason's Supplement to Watts's

Romney Robinson's 569
Hymas

189
Wordsworth's

35
Mathematical Tables, Brown's 460 Porteus's Bishop, Letter to Gover.
Memoirs of Eliz Carter

301

nors and Planters in West India
George Buchanan 383 Islands

374

336

[ocr errors]

87

« PreviousContinue »