Begin ende voortgangh, van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie: Vervatende de voornaemste reysen, by de inwoonderen der selver provincien derwaerts gedaen : alles nevens de beschrijvinghen der rijcken, eylanden, havenen, revieren, stroomen, rheeden, winden, diepten en ondiepten : mitsgaders religien, manieren, aerdt, politie ende regeeringhe der volckeren : oock meede haerder speceryen, drooghen, geldt ende andere koopmanschappen met veele discoursen verrijckt : nevens eenighe koopere platen verciert : nut ende dienstigh alle curieuse, ende de andere zee-varende liefhebbers, Volume 2

Front Cover
Jan Jansz., 1646 - Discoveries in geography
 

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Bibliographic information