Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][subsumed]

Puted June 21.1790 by R:Bouyer NO6s Berners Street, & LWilkinson Cornbill

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ARGRAFFWYD GAN Y CYHOEDDWYR J, Ac E. LLOYD.

M.DCCC.XXXIT.

« PreviousContinue »