Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors]

SILVARUM LIBER.

PSALM CXIV.

ΙΣΡΑΗΛ ότε παίδες, ότ' αγλαά φύλ’ Ιακώβου
Αιγύπτιον λίπε δημoν, απεχθέα, βαρβαρόφωνον,
Δή τότε μούνον έην όσιον γένος υιες Ιούδα:
'Εν δε θεός λαοίσι μέγα κρείων βασίλευεν.
Είδε, και εντροπάδην φυγάδ' ερρώησε θάλασσα
Κύματι ειλυμένη ροθίω, όδ' άρ' έστυφελίχθη
Ιρός Ιορδάνης ποτί άργυροειδέα πηγήν.
'Εκ δ' όρεα σκαρθμοίσιν άπειρέσια κλονέοντο,
Ως κριοί σφριγόωντες ευτραφερω έν άλωή.
Βαιοτέραι δ' άμα πάσαι ανασκίρτησαν έρίπναι,
Οία παραι σύριγγι φίλη υπό μητέρι άρνες.
Τίπτε σύγ, αινά θάλασσα, πέλωρ φυγάδ' ερρώησας
Κύματι ειλυμένη ροθίω; τί δ' άρ' έστυφελίχθης
Ιρός Ιορδάνη ποτί άργυροειδέα πηγήν ;
Τίπτ', όρεα, σκαρθμοίσιν άπειρέσια κλονέεσθε,
Ως κριοί σφριγόωντες ευτραφερω έν άλωή;
Βαιοτέραι τι δ' άρ' ύμμες ανασκιρτήσατ', ερίπναι,
Οία παραι σύριγγι φίλη υπό μητέρι άρνες;
Σείεο, γαία, τρέουσα θεόν μεγάλ' εκτυπέοντα,
Γαία, θεόν τρείουσ' ύπατον σέβας Ισσακίδαο,
"Ος τε και εκ σπιλάδων ποταμούς χέε μορμύροντας,
Κρήνην τ' αέναον πέτρης από δακρυοέσσης.

Philosophus ad regem quendam, qui eum ignotum et insontem inter reos

inscius damnaverat, την επι θανάτη πορευόμενος, nec subito mis
*Ω "ΑΝΑ, εί ολέσης με τον έννομον, ουδέ τιν' ανδρών
Δεινόν όλως δράσαντα, σοφώτατον ίσθι κάρηνον
Ρηϊδίως αφέλoιο, το δ' ύστερον αύθι νοήσεις,
Μαψιδίως δ' άρ' έπειτα τεόν προς θυμόν οδυρη,
Τοιόν δ' εκ πόλιος περιώνυμον άλκαρ ολέσσας.

IN EFFIGIEI EJUS SCULPTOREM.

'ΑΜΑΘΕΙ γεγράφθαι χειρί τήνδε μέν εικόνα
Φαίης τάχ αν, πρός είδος αυτοφυές βλέπων.
Τον δ' εκτυπωτών ουκ επιγνόντες, φίλοι,
Γελάτε φαύλου δυσμίμημα ζωγράφου.

• Milton sent this translation to his friend Alexander Gill, in return for of hendecisyllables.-T. WARTON.

[ocr errors]

20

[ocr errors]

20

IN OBITUM PROCANCELLARII, MEDICI b.

ANNO ETATIS 17.
Parere fati discite legibus,
Manusque Parcæ jam date supplices,
Qui pendulum telluris orbem

Iapeti colitis nepotes.
Vos si relicto mors vaga Tænaro
Semel vocarit flebilis, heu ! moræ
Tentantur incassum, dolique;

Per tenebras Stygis ire certum est.
Si destinatam pellere dextera
Mortem valeret, non ferus Hercules,
Nessi venenatus cruore,

Æmathia jacuisset Eta:
Nec fraude turpi Palladis invidæ
Vidisset occisum Ilion Hectora, aut
Quem larva Pelidis. peremit

Ense Locro, Jove lacrymante.
Si triste fatum d verba Hecateia
Fugare possint, Telegoni parens
Vixisset infamis, potentique

Ægiali e soror usa virga.
Numenque trinum fallere si queant
Artes medentum, ignotaque gramina ;
Non gnarus herbarum Machaon f

Eurypyli cecidisset hasta :
Læsisset et nec te, Philyreie",
Sagitta Echidnæ perlita sanguine;
Nec tela te h fulmenque avitum,

Cæse puer genetricis alvo : b This Ode is on the death of Dr. John Goslyn, master of Caius college, and king's professor of medicine at Cambridge ; who died while a second time vice-chancellor of that university, in October, 1626. Milton was now seventeen.-T. Warton.

e Quem larva Pelidis, &c. Sarpedon, who was slain by Patroclus, disguised in the armour of Achilles. At his death his father wept a shower of blood. See Iliad. xvi.-T. WARTON.

d Si triste falum, &c. “ If enchantments could have stopped death, Circe, the mother of Telegonus by Ulysses, would have still lived ; and Medea, the sister of Ægialus or Absyrtus, with her magical rod.” Telegonus killed his father Ulysses, and is the same who is called "parricida" by Horace.-T. WARTON.

• Absyrtus is called “ Ægialius" by Justin, Hist. lib. xliii. cap. 3, speaking of Jason and Æetes :-“ Filiam ejus Medeam abduxerat, et filium Ægialium interfecerat.”—Todd.

1 Machaon. Machaon, the son of Æsculapius, one of the Grecian leaders at the siege of Troy, and a physician, was killed by Eurypylus.—T. Warton.

& Philyreie, &c. Chiron, the son of Philyra, a preceptor in medicine, was incurably wounded by Hercules, with a dart dipped in the poisonous blood of the serpent of Lerna.—T. Warton.

h Nee tela te, &c. Æsculapius, who was cut out of his mother's womb by his father Apollo. Jupiter struck him dead with lightning, for restoring Hippolytus to life.-T. WARTON

23

1.5. O, alebo ajor Apulline,
tette scaz ci regionen datum,
Frois et tunc Cirrha loget.

E: De:Heucon in undis,
Ja przes Pavadio gregi
Lzspertes, Dec sine gloris ;
Neerge losses (paruntis

HT. Les beraieri recessus.
A: Sarri: Perse; bude tua,
Iraia ca te viderit artitas,
Scoone püeati, tos atris

Faccitas eripuisse mortis.
(mende Præses, membra, preoor, tua
W li quiescant cespite, et ex tuo
Crescant rosæ cal:tæque busto,

Purpurer que hyacinthus ore.
Sit mite de te judicium Eaci.
Subrideat que Etnæa Proserpina;
Interque felices perennis

Elysio spatiere campo.

IN QUINTUM NOVEMBRIS I.

Asso Eraris 17.
Jau pius extrema veniens lācobus ab arcto,
Teucrigenas populos, lateque patentia regna
Albionum tenuit; jamque inviolabile fædus
Sceptra Caledoniis conjunxerat Anglica Scotis:
Pacificusque novo, felix divesque, sedebat
In solio, occultique doli securus et hostis:
Cum ferus ignifluo regnans Acheronte tyrannus,
Eumenidum pater, ætherco vagus exul Olympo,
Forte per immensum terrarum erraverat orbem,
Dinumerans sceleris socios, vernasque fideles,
Participes regni post funera mæsta futuros :
Hic tempestates medio ciet aëre diras,
Illic unanimes odium struit inter amicos,
Armat et invictas in mutua viscera gentes ;
Regnaque olivifera vertit florentia pace :
Et quoscunque videt puræ virtutis amantes,
Hos cupit adjicere imperio, fraudumque magister
Tentat inaccessum sceleri corrumpere pectus ;
Insidiasque locat tacitas, cassesque latentes
Tendit, ut incautos rapiat ; ceu Caspia tigris
Insequitur trepidam deserta per avia prædam

Nocte sub illuni, et somno nictantibus astris : i I have formerly remarked, that this little poem, as containing a coun and expedition of Satan, may be considered as an early and promising prolus genius to the “ Paradise Lost."--T. Warton.

25

30

35

40

Talibus infestat populos Summanus i et urbes,
Cinctus cæruleæ fumanti turbine flammæ.
Jamque fluentisonis albentia rupibus arva
Apparent, et terra deo dilecta marino,
Cui nomen dederat quondam Neptunia proles ;
Amphitryoniaden qui non dubitavit atrocem,
Æquore tranato, furiali poscere bello,
Ante expugnatæ crudelia sæcula Trojæ.

At simul hanc, opibusque et festa pace beatam,
Aspicit, et pingues donis Cerealibus agros,
Quodque magis doluit, venerantem numina veri
Sancta Dei populum, tandem suspiria rupit
Tartareos ignes et luridum olentia sulphur;
Qualia Trinacria trux ab Jove clausus in Ætna
Emat tabifico monstrosus ab ore Tiphæus.
Ignescunt oculi, stridetque adamantinus ordo
Dentis, ut armorum fragor, ictaque cuspide cuspis.
Atque,—“ Pererrato solum hoc lacrymabile mundo
Inveni,” dixit; “gens hæc mihi sola rebellis,
Contemtrixque jugi, nostraque potentior arte.
Illa tamen, mea si quicquam tentamina possunt,
Non feret hoc impune diu, non ibit inulta.”
Hactenus; et piceis liquido natat aëre pennis :
Qua volat, adversi præcursant agmine venti,
Densantur nubes, et crebra tonitrua fulgent.

Jamque pruinosas velox superaverat Alpes,
Et tenet Ausoniæ fines ; a parte sinistra
Nimbifer Apenninus erat, priscique Sabini,
Dextra veneficiis infamis Hetruria, necnon
Te furtiva, Tibris, Thetidi videt oscula dantem;
Hinc Mavortigenæ consistit in arce Quirini.
Reddiderant dubiam jam sera crepuscula lucem,
Cum circumgrediturk totam Tricoronifer urbem,
Panificosque deos portat, scapulisque virorum
Evehitur; præeunt submisso poplite reges,
Et mendicantum series longissima fratrum';
Cereaque in manibus gestant funalia cæci,
Cimmeriis nati in tenebris, vitamque trahentes :
Tenipla dein multis subeunt lucentia tædis,
(Vesper erat sacer iste Petro) fremitusque canentum
Sæpe tholos implet vacuos, et inane locorum.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

į Summanus. “Summanus " is an obsolete and uncommon name for Pluto, or the god of ghosts and night, “summus Manium,” which Milton niost probably had from Ovid, “ Fast." vi. 731. -T. WARTON.

k Cum circumgreditur, &c. He describes the procession of the pope to St. Peter's church at Rome, on the eve of St. Peter's day.-T. WARTON.

1 The orders of mendicant friars. -T. Warton.

Q-L.727 IL Boccins, Brunā, ue caterra,

2*** Eis Aracyaha,
D:steis vitreis Asupas in undis,
Erre Cars repost rupe (itharon.

H. *crta za stari mure peractis,
XI 1: Erebi tacituma relijoit,
Preise ist es stimulante flagello,
(Typ: Melanchætemque ferocem,
A:. Acherox);

prigtstam patre Siopen
Titp.dom. Et bisitis bureatem Phrica capillis,
Infra regam donitor, Prelegetontius hæres,
Ingreditur thalamos, neque enim secretus adulter
Pradecit steriles molli sine pellice noctes;
At vix compositos somnus claudebat ocellos,
(um niger umbrarum dominus, rectorque silentum,
Prælatorjue hominum, falsa sub imagine tectus
Astitit; assumtis micuerunt tempora canis ;
Barba sinus promissa tegit ; cineracea longo
Syrmate verrit humum vestis, pendet que cucullus
Vertice de raso ; et, ne quicquam desit ad artes,
(annabeo lumbos constrinxit fune salaces,
Tarda fenestratis figens vestigia calceis.
Talis, uti fara est, vasta Franciscus eremo a
Tetra vagabatur solus per lustra ferarum,
Silve-trique tulit genti pia verba salutis
Impius, atque lupos domuit, Libycosque leones.

Subdolus at tali Serpens velatus amictu,
Solvit in has fallax ora execrantia voces :-
“ Dormis, nate ? Etiamne tuos sopor opprimit artus ?
Immemor, 0, fidei, pecorumque oblite tuorum!
Dum cathedram, venerande, tuam, diademaque triplex,
Ridet Hyperboreo gens barbara nata sub axe;
Dumque pharetrati spernunt tua jura Britanni:

Surge, age ; surge, piger, Latius quem Cæsar adorat, í

Cui reserata patet convexi janua cæli,
Turgentes animos, et fastus frange procaces ;
Sacrilegique sciant, tua quid maledictio possit,

m Cannabeo lumbos constrinxit fune salaces,

Tarda fenestratis figens vestigia calceis.

Talis, uti fuma est, vasta Franciscus cremo, &c. Francis Xavier, called “ the Apostle of the Indians," whom he was sent to the year 1542, by Ignatius Loyola : he encountered a variety of perils in deserts, which he traversed in a short black gown of canvas or sackcloth. people observing that his shoes were patched or worn out, offered him new : bis mortification, that he could not be persuaded “ut veteres calceos perm &c. Here we have Milton's “calcei fenestrati." Among his many preten it is one, that during this extraordinary progress, he preached to the lions an of the wilderness. But an unknown correspondent has thrown new light on

The passage has properly nothing to do with the Jesuit S. Fi The fenestrati calcci' are the sandals, or soles, tied on the foot by straps, leather, crossed, or lattico-wise, which are usually worn by the Francisc: T. WARTON.

the context.

« PreviousContinue »