Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Books Books
" Schrijver, over de besmettelijke Longziekte van het Rundvee, en de maatregelen en middelen om dezelve af te weren en te stuiten, Zwolle 1845. "
Vaderlandsche letteroefeningen - Page 267
1843
Full view - About this book

Naamlijst van uitgekomen boeken, kaarten, prentiverken, enz, Volumes 11-12

Vereeniging ter bevordering des belangen van den Nederlandschen boekhandel - 1843 - 65 pages
...r« Htrtmm , ('T Rukt fee - Arts dsr eerfle klasfe te Zierikzee.) Verhandeling over de befmettelijke longziekte van het rundvee en de maatregelen en middelen om dezelve af te weren «n te (luiten ; gr. 8vo. Te Zierikzce, bij P. Je Loaze. ƒ i ,00. n der Ontleedkunde of volledige...
Full view - About this book

Maatschappij-belangen

Technology - 1843
...vertaald door ipc VAN TRICHT. Te Assen bij T. s. VAN TRICHT 1842. (362 bl. in gr. 8°. Prijs ƒ3. 40.) Verhandeling over de besmettelijke Longziekte van...om dezelve af te weren en te stuiten ; door j. VAN HERTUM , 332 eersten provincialen en Rijks Veearts .... (e Middelburg. Tweede veel vermeerderde druk....
Full view - About this book

Biographisch woordenboek der Nederlanden: bevattende ..., Volume 13

A. J. van der Aa - Netherlands - 1868
...Provinciën van het Koningrijk der Nederlanden, in verband tot de verhandeling van den zelfden Schrijver, over de besmettelijke Longziekte van het Rundvee,...en middelen om dezelve af te weren en te stuiten, Zwolle 1845. Ovcrgedrutt uit het Tijdschrift de Vriend van den Landman. Proeven omtrent de voedering...
Full view - About this book

Catalogus van de bibliotheek der stad Amsterdam ...: gedeelte ...

Universiteit van Amsterdam. Bibliotheek - Dutch literature - 1857
...maand Dec. 17'J6. In de landen tusschen Maas en Waal en den Lande van Cuyk. 1797. 8°. 4*J. VAN HERTUM, Verhandeling over de besmettelijke Longziekte van...en middelen om dezelve af te weren en te stuiten. Zierikzee 1842. 8°. 5*A. NUMAN, Verhandeling over de Koepokken, zoo als dezelve natuurlijk bij het...
Full view - About this book

With Vervolge Alphabetische naamlijst van boeken, welke sedert ..., Volume 2

Johannes van Abkoude - 1858
...Aller. 1842. gr. 8°. , . П,00. 0er tnm (J. УДК), Yerhandcling over de besmelt. longziekte тап het rundvee en de maatregelen en middelen om dezelve af te weren en te stuiten. Zierikzee , P. de Loose. 1839. gr. 8". /1,00, 2« veel verm. dr. 1842. gr. 8° /1,20. Een woord over...
Full view - About this book

Alphabetische naamlijst van boeken: plaat- en kaartwerken, die gedurende de ...

Carel Leonhard Brinkman - Dutch literature - 1858 - 792 pages
...Hoogd. vert. Utrecht, S. Alter. 1842. gr. 8°. . . /1,00. Hertum (J. VAN), Verhandeling over de besmelt. longziekte van het rundvee en de maatregelen en middelen om dezelve af te wcren en le stuiten. Zierikzee , P. de Looze. 1839. gr. 8°. /1,00, 2« veel verm. dr. 1842. gr. 8°....
Full view - About this book

Systematische catalogus der Provinciale bibliotheek van Friesland: Wiskunde ...

Provinciale Bibliotheek van Friesland - Dutch literature - 1877
...des Rindviehes angestellten Versuche. 1842—55. 15 St. 8°. Geschenk van bet Rijk. J. VAN HERTUM, Verhandeling over de besmettelijke Longziekte van...en middelen om dezelve af te weren en te stuiten. 2a' druk. Zierikzee 1842. 8°. A. HOEK, Geneeswijze der Longziekte bij Rundvee. 'sGrav. 1852. 8°....
Full view - About this book

Catalogue van de Bibliotheek der Rijkslandbouwschool

1891 - 491 pages
...Rapport omtrent de inenting der longziekte op het rund vee. 's Gravenhage, 1857. 80. 635. J. VAN HERTÜM, Verhandeling over de besmettelijke longziekte van het rundvee en de maatregelen en middelen om die af te weren. 2e druk. Zierikzee, 1872. 80. 636. S. FEDDEMA, De inenting van het rundvee geen voorbehoedend...
Full view - About this book

Nieuwsblad Voor Den Boekhandel, Volume 6

Bibliography - 1839
...der Post Jr. f 1,80. Geschriften van eenen student , 1839 , u." i en a ; Utrecht, C. van der Post Jr. Verhandeling over de besmettelijke longziekte van...om dezelve af te weren en te stuiten , door J. van Herlum , 's Rijks vee-arts der eerste klasse te Zierikzee,Zierikzee, P. de Looze. f 1,00. Schets der...
Full view - About this book

Nieuwsblad Voor Den Boekhandel, Volume 9

Bibliography - 1842
...belangrijke werkje, getiteld : • VERHANDELING OVER DE BESMETTELIJKE LONGZIEKTE VAN HET RUNDVEE EP» DE MAATREGELEN EN MIDDELEN OM DEZELVE AF TE WEREN EN TE STUITEN, DOOR J. VAN HERTUM, Eerste Provinciale en Rijks Veearts der eerste klasse , adviserend Lid der Provinciale Cammissie...
Full view - About this book
  1. My library
  2. Help
  3. Advanced Book Search
  4. Download EPUB
  5. Download PDF