Page images
PDF

Hactenus ilia ferax, fed longo debilis aevo, . 5

Mota folo aflueto, preterms aret incrs.
Quod tandem ut patuit Domino, fpe lufus inani,

Damnavit celeres in fua damna manus.
Atque ait, heu quanto fatius fuit ilia Coloni

(Parva licet) grato dona tulifle animo! 10

Poflem ego avaritiam fraenare, gulamque voracemi

Nunc periere raihi et fcetus et ipfe parens.

[ocr errors]

Anno ttatis 16. In ohitum ProcanceUarii mttBci.

Parere fati difcite legibus,
Manufque Pares! jam date fuppliccs,
Qui pendulum telluris orbem
Iapete collitis nepotes.
Vos fi relifto mors vaga Tsenaro 5

Semel vocarit flebilis, heu mora:
Tentantur incafsum dolique;

Per tenebras Stygis ire certum eft.
Si deftinatam pellere dextera

Mortem valeret, non ferus Hercules IO

Nefli venenatus cruore
JEmathiajacuiflet Oeta.
Nee fraude turpi Palladis invidse
Vidiflet occifum Ilion Heftora, aut

Quem larva Pelidis peremit 15

Enfe Locro, Jove lacrymante. Sic trifte fatum verba Hecateia Fugare poffint, Telegoni parens VixifTet infamis, potentique

.fligiali foror ufa virga. JO

Numenque trinum fallere fi queant
Artes medentum, ignotaque gramina,
Non gnarus herbarum Machaon
Eurypyli cecidifTet hafta.

LaefifTet et nee te Philyreie 15

Sagitta echidna: perlita fanguine,
Nee tela te fulmenque avitum
Ca:fe puer genetricis alvo.
Tuque O alumno major Apolline,
Gentis togata: cui regimen datum, 3°

Frondofa quem nunc Cirtha luget,
Et mediis Helicon in undis,
Jam pra:fuifles Palladio gregi
Laetus, fuperftes, nee fine gloria,

Nee puppe luftrafles Charontis 35

Horribiles barathri recefTus. At fila rupit Perfephone tua hata, cum te viderit artibus Succoque pollenti tot atris

Faucibus eripuifTe mortis. 40

Collcnde Praefes, membra precor tua
Molli quiefcant cefpite, et ex tuo
CreTcant rofa:, calthaequc bufto,
Purpureoque hyacinthus ore.
Sit mite de te judicium iEaci, AS

Subrideatque /Etna:a Proferpina,
Interque felices perennis

Elylio fpatiere campo. •

In tjtiutum Novembris. Aunt ttotit 17

Jam pit)! extrema veniens Iacobus ab ar£to Teucrigenas populos, lateque patentia regna, ... Albionum tcnuit, jamque inv;olabile fodus

Sceptra Caledoniis conjunxcrat Anglica Scotis:

Pacificufque novo fclbi divefque fedebat 5

In folio, occultique doli fecurus et hoftis:

Cum ferus ignifluo regnans Acheronte tyrannus,

Eumenidum pater, a:therco vagus exul Olympo,

Forte per immenfum terrarum erraverat orbem,

Dinumerans fceleris focios, vernafque fidelrs, 10

Participes regni pof t funera mxfa futures;

Hie tempeftates medio ciet acre diras,

Illic unanimes odium ffruit inter amicos,

Armat et invicfas in mutua vifcera gentes;

Regnaquc olivifera vertit florentia pace, 15

Et quofcunque videt purse virtutis amantes,

Hos cupit adjiccre imperio, fraudumque magifrer

Tentat inaccefTum fceleri comimpcre peftus,

Infidiafque locat tacitas, caflefque latentes

Tendit, ut incautos rapiat, feu Cafpia Tigris so

Infequitur trepidam deferta per avia praedam

Nocfe fu'o illuni, et fomno nicfantibus aflris.

Talibus infeftat populos Summanus et urbes

Cincius caerulea : fumanti turbine flammsc,

Jamque fluentifonis albentia rupibus arva 45

Apparent, et terra Deo dilcfta marina,

Cui nomen dedetat quondam Neptunia proles,

Amphitryoniaden qui non dubitavit atrocem

iEquore tranato furialr pofcere hello,

Ante expugnata : crudelia fkcula Trojse. se

At fimul hanc opibufquc et icfti pace beatam
Afpick, et pingues donis Cerealibus agros,
Quodque magis doluit, venerantem minima veri
San&a Dei popolum, tandem fufptri* rupit
Tartareos ignes et lui'idum olentia lulphur; 3$

Qnalia Trioacria trux ab Jove elaufus in jEtna
Efflat tabifico monflrofus ob ore Tiphoeus.
Ignefcunt oculi, ftridetque adamantinus ordo
Dentis, ut armorum fragor, iflaque cufpide cufpis
Atque pererrato folum hoc lacrymabile mundo 40
[uveni, dixit, gens hax mihi Cola rebellis,
Contemtrixque jngi, noflraque potentior arte.
Ilia tamen, mea fi quicquam tentamina poiiunt,
Non feret hoc impune diu, non ibit inulta.
Hactemis; et piceis liquido nafat aere pennis; 45
Qna volat, adverfi pracm-fant agmine venti,
Denfantur nubes, et crebra tooitrua fulgent.

Jamque prainofas velbx fuperaviiat Alpes,
Et tenet Aufoniae 6nes, a paa-te finiltra
Nimbifer Appenninus erat, prifcique Sabini, 50

Dcxtra vencrkiis infamis Hetrmia, nee non
Te furtiva Tibris Thetidi videt ofcula dantem;
Hinc Mavortigenac confiftit in arce Quirini.
Reddiderant dubiam jam fera crepufcula lucem,
Cum circumgreditur totam I'ricoronifer urbem, 35
Pantficofque Deos portat, fcapulifquc virorum
Evehitur, praecunt fubmiflb poplite reges,
Et mendicantam feries longimma fratrum;

« PreviousContinue »