Page images
PDF

Cereaque in manibus gei'rant funalia caeci,
Cimmeriis nati in tenebris, vitamque trahentes. 6&
Templa dein multis fubeunt lucentia taedis
(Vefper erat facer ifle Petro) fremitufque cancntum
Saepe tholos implet vacuos, et inane locorum.
Qualiter exululat Bromius, Bromiique caterva,
Orgia cantantes in Echionio Aracyntho, 65

Dum tremit attonitus vitreis Afopus in nndis,
Et procul ipfe cava refponfat rope Cithaeron.

His igitur tandem folenni more peractis,
Nox fenis amplexus Erebi taciturna reliqnit,
Praecipiteiqae impellit equos (timulantc flagello, 70
Captam oculis Typhlonta, Melanchaetemque ferocem,
Atque Acherontaso prognatam patre Siopen
Torpidam, et hirfutis horfentem Phrica capillis.
Interea regum domitor, Phlegetontius hares
Ingreditur thalamos (neque enim fecretus adulter 75
Producit fteriles molli fine pellice noctes)
At vix compofitos fomnus claudebat ocellos,
Cum niger umbrarum dominus, rectorque filentum,
Praedatorque hominum falsa fnb imagine tectus
Aftitit, aftumptis micuerunt tempora canis, 80

Barba finus promifTa tcgit, cineracea longo
Syrmate venit humnm veftis, pendetque cucullus
Vertice de rafo, et ne quicquam defit ad artes,
Cannabeo Jumbos conftrixit fune falaces,
Tarda fendtratis figens veOigia calceis. %%

Talis, uti fama eft, vafta Francifcus eremo

Tetra vagabatnr folus per lultra feraritm,
Sylveftrique tulit genti pia verba falutis
Impius, atque lupos domuit, J..ybicofque lcones.

Subdolus at tali Serpens velatus amiftu 90

Solvit in has fallax ora execrantia voces;
Dor mis rate.' Etiarnne tuos fopor opprimit artus?
Immemor O fldei, pecorumque oblite tuorum!
Dum cathedram vencrandetuam. diademaque triplex
Ridct Hyperboreo gens barbara nata fub axe, 05,
Dumque pharetrati fpernunt tuajtwa Britanni:
Surge, age, furge piger. Latinos quem Ca-far adorat,
Cui referata patet convexi }anua cceli,
Turgentes animos. et faltus frange procaces,
SacHlegique fciant, tua quid makdiftio poflit, IOO
Et quid ApoftolicE poflit cuftodia clavis;
Et memor Hefperiaa disjeflam ulcifcere clafTem,
Merfaque Iberorum lato vexilla profundo,-
Sanflorumque cruci tot corpora fixa probofae,
Thermodooirtea nuper regnante pueib. 105

At tu fi tenero mavis torpefcere leflo,
Crefcentefque negas hofti contumlere vires,
Tyrrhenum impltbtt numerofo milhe pontum,
Signaque Aventino ponet fulgentia colle .
Relliquias veternm franget, flammrfque cremabit,
Sacraque calcabit pedibus tua colla profanis, III

Cujas gaudebant folcis dare bafia reges.
Nee tamen hunc bellis et aperto Marte laceffcs,
Irritus ille labor, tu callidus utere traude,

Quaelibet hatreticis difponere retia fas eft; T15

Jamque ad confdium extremis rex magnus ab oris
Patricios voeat, et procerum de ftirpe creates,
Grandaevofque patres trabea, canifque verendos;
Hos tu membratim poteris confpergere in auras,
Atque dare in cineres, nitrati pulveris igne 130

TEdibus iniccto qua convenere, fub imis.
Protinus ipfc igitur quofcunque babet Anglia fides
Propofiti, factique monc, quifquamne tuorum
Audebit fummi non jufla faceflere Papae?
Percul&fque metu fubito, cafuque ftupentes Ilj

Invadat vel (-alius atrox, vcl famis Iberus.
Saecula fie illic tandem Mariana redibunt,
Tuque in belligeros itcrum dominaberis Anglos.
Et nequid timeas, divos divafque fecondas
Accipe, quotque tuis celebrantur numina faftis. 13s
Dixit et adfeitos ponens malefidus amiOus
Fugit ad infandam, regnum illitabile, Lethen.

Jam rofea Eoas pandens Tithonia portas
Veftit inauratas redeunti lumine terras;
Mceftaque adhuc nigri dcploians funera rati Ijj
Irrigat ambrofiiis montana cacumina guttis;
Cum fomnos pepulit frcllata e janitor aula?,
Nocturnos vifus, et fomnia grata revolvens.

Eft locus aeterna feptus caligine noctls,
Vafta ruinoft quondam fundamina tecti, 140

Nunc torvi fpelunca Phoni, Prodotaeque bilinguis,
Elfera quos uno peperit Difcordia partu.

[graphic]

llic inter caementa jacent praeruptaque faxa,
Oiia inhumata virum, et trajecta cadavera ferro;
Hie Dolus intortis femper fedet ater occllis, 145

Jurgiaque, et ftimulis armata Calumnia fauces,
Ft Furor, atque viae mcrriendi mille videntur,
Et Timor, exanguifque locum circumvolat Horror,
Perpetuoque leves per muta filentia Manes
Exululant, tcllus et fanguine cenfeia ftagnat. Ijo
Ipfi ctiatn pavidi latitant penetralibus antri
Et Phonos, et Prodotes,nulloque fequente per antrum,
Antrum horrens, fcopulofum, atrum feralibus umbris
Diffugiunt fontes, et retro lumina vortunt J
Hos pugiles Romae per faecula longa fideles 155

Evocat antifles Babylonius, atque ita fatur.
Finibus occiduis circumfufum incolit aequor
Gens exofa mihi, prudens natura negavit
Indignam penitus noltro conjungere mundoi
Illuc, fie jubeo, celeri contendite greflu, 160

Tartareoque leves dirBentur pulvere in auras
Et rex et pariter fatrapae, fcelerata propago,
Et quotquot fidei caluere cupidine verae
Confilii focios adbibete, operifque miniftros.
Finierat, rigidi cupide paruere gemelli. l6j

Interca longo flectens curvamine ccelos
Defpicit aetherea dominus qui fulgurat arce,
Vanaque perverfae ridet conamina turbae,
Atque fui caufam populi volet ipfe tueri.

EfTe ferunt fpatium, qua diftat ab Afide terra 170

Fertilis Europe, «t fpectat Mareotidas tin da;;
Hie turris polita eft Titanidos ardua Famae
jtrea, lata, fonans, rutilis vicinior aftris
Quam fuperimpofitum »el Athos vcl Pelion Ortir.
Mille fores aditufque patent, totidemque feneftra-,
Amplaque per tenues tranflucent atria muros i 176
Excitat hie vai ios plebs agglomerata iuiurros;
Qnaliter inftrepitant cireum mulGralia bombis
Agmina mufcavum, aut texto peroviba junco,
Sum Canis allivum cali petit ardua eulmen. ito
Jpfa quidem lummii ledet ultrix matris in arce,
Auribus innumeris cinctnm caput eniinet olli,
Qucis fonitum exignum trahit, atque leviflima captat
Murmuia, ab extremis patuli continibus orbis.
Nee tot, Ariftoride fervator inique juvencae i8j

Ifldos, immiti volvcbas lumina vultu,
Lumina non unquam tacito nntantia fomno,
Lumina fubjectas late fpe/tantia terras.
litis ilia iblet loca luce carentia fa?pe
Perluftrare, etiam radianti impervia folii 100

Millenifque loquax auditaque vilaquc linguis
Cuilibet efTundit temeraria, veraque mendax
Nunc minuit, modo confietis fcrmonibus auget.
Sed tamen a noftro meruifti carmine laudes
Fama, bonum quo non aliud veracius utlum, Ioj

Nobis digna cani, nee te memoraflt pigebit
Carmine tam longo, fcrvati fcilicet \ngli
Officiis vaga dira tuis, tibi reddimus aqua.

« PreviousContinue »