Page images
PDF
EPUB

HOSPINIANI

TIGURINI
OPERA OMNIA

+EX
BIBLIOTH

+ PUB+
COLLEGE
LUGDUNG

IN SEPTEM TOMOS DISTRIBVTA.

Quorum
I'S DE TEMPLIS,
II. DE FESTIS,
III. IV.HISTORIÆ SACRAMENTARIÆ

PARS PRIOR ET POSTERIOR,
V. CONCORDIA DISCORS,
VI. DE MONACHIS,

VII. HISTORIA IESVITICA.
Editio Nova , ex AVTHORIS ante obitum recognitione hinc inde nec mediocriter auctior :

Et, que hactenus fummopere defiderabatur,
Præfixa est. Ejusdem Vita, per I. H. HEIDEGGERVM S. S. Theol.

Doct. & Profeff. nunc demum concinnatai

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

GENEVÆ,
Sumptibus SAMVELIS DE TO VRNE S.

M. DC. LXXXI.

[merged small][ocr errors]

MAGNIFICENTISSIMIS, AMPLISSIMIS, NOBILISSIMIS, AC CONSVLTISSIMIS VIRIS

Pietate, Virtute, Prudentia & Fortitudine Præftantißimis a

D. D. CONSULIBUS,

PROCONSULIBUS, QUÆSTORIBUS,

ARCHI OE CONOMO, CÆTERISOVË INTEGERRIMIS SENATORIBVS,

ET TRIBVNIS PLEBIS:

Totíque Amplissimo Inclytæ Vrbis & Reipublicæ

TIGVRINÆ Senatui,
PIO, FORTI JUSTO.

Salutem e Felicitatem Perpetuams!

M

AGNIFICI ET AMPLISSİMİ VIRI

Is, cujus memoria in toto Christianorum & Liceratorum Orbe vivit, & gratâ fidelium mente recolițur, ad Vos , quibus Natales debet, vitam, & labores consecravit & in quorum sinu & consortio placidè obdormi vit, jam quasi Redivivus redit & coram Vobis Gstitur. Magnum illum, Hospinianum dico, cujus nomen nunquam morietur , & cujus Opera de ipsius pietate, zelo, charitate & omnigenâ doctrinâ perpetui testes erunt. Audicæ sunt ubique ferè istorum yoces, & eis omnes ferè pii & fanè do&i

& 3

Viri

Viri applaulu &votis gratulati sunt. Sed cùm , temporis lapsu, adcò diftracta fuerint omnium Celeberrimi illius Theologi & novi Polyhistoris Librorum Volumina, ut in solis Bibliothecis, tanquam pretiola' xeiuna.de laterent, ex plurium desiderio & iteratis Do&orum hortamentis , cò tandem ab aliquot annis impulsus fum , ut ingentem omnium Docti Hospiniani Operúm recudendorum & in unum corpus redigendorum laborem & grandes fumptus in me assumerem. Id non lucri tantùm aliquâ spe, led in primis at aliorum juftæ petitioni annuerem, & Reipublicæ literariæ bono & Ecclefiæ Dei Verbo innixæ, ædificationi, quantùm in me & munere meo fitum eft, pro viribus infervirem , alacriter & ftrenuè aggressus lum. Illum in finem, & cuni assensu Celeberrimorum in Illustri Vrbis veftræ Scholâ & Ecclefiâ Doctorum , Professorum & Paltorum, omnia Authoris noftri, præterito & hoc ipso ineunte fæculo, iteratis vicibus excufa Opera sedulò collegi & à Venerando ipfius Nepote Do Rodolphe Hospiniano Capituli Canonicorum Præposito,& Ludi Carolini Moderatore fideliflimo, non pauca ex piiffimi & doctissimi Avi Manuscriptis excracta additamenta accepi, quæ in illius Operibus , prout res & Do&trinæ id expetere visz sunt, inserenda curavi. Nullis curis , nullis fumptibus & nulli studio peperci ut Opera illa, quàm accuratissimè in canto Opere fieri potuit, in hucem prodirent, & Lectotum, non ingenio rantùm, fed etiam oculis ac cepta esse possent. Cùm autem id Opus ab aliquot annis coeptum , & distinctis vicibus , prout tempus & occafio tulerunt , excusis aliquot Voluminibus continuacum , ad umbilicum nunc xandem perductum propediem in publicum emissurus fim, non alios mihi quàin ipfi Authori Fautores & propitios Mecenates inquirendos censui. Ad Vos , igitur, Magnifici & Amplißimi Viri, me, tum Authoris exemplum , tum Nominis & Potentiæ ac præsertims Pietatis vestræ celebris fama ducit,& vota, pro Illustris Veftræ Reipublicæ felicitate & veræ Christi Ecclefiæ inter vos salute & ad exteros ipsos propagatione , atque pro Magnificarum Es Illustrißimarum veftrarum Amplitudinum perenni incolumitate, in corde meo huc usque latentia faciendi & publicè emittendi occafio istæc avido animo accepta , temeritati mcæ prætextum aliquem, imò, pro solicâ vestrâ benignitate; excusationem facieť.

Non necesse est, Magnifici e Amplißimi Viri, ut coram Vobis de magno illo Rodolpho Hospiniano pluribus verbis differam. Natales ejus perquam honestos noverunt Cives veftri,ortus est à piis majoribus , inter quos Avụs & Patruus pro vera Religione & Veritatis, summo Dei beneficio è profundis superstitionis & idololatriæ tenebris in Regione vestra tunc emergencis , defensione, martyrio donaci sunt , cujus partem Pater ipse sustinuit & tanquam citio ex igne ereptus, Ecclefiæ bono quandiu vixit strenuè & fideliter infervřic. Eo usus eft Pater Luminum , ur in mundi lucem & in Ecclesiæ suæ illuftre & foecundum lumen in Terris veftris da: ret Rodolphum Hofpinianum.. Iste inter Vos natus , educatus & institutus eft, fub præclarorum cunc viventium Vicorum tutelâ, nucu & autho

ritate,

ritare, cum in Illuftri Scholâ vestrâ, cum apud exteros, è veritatis & landë doctrinæ fontibus rivos illos culciffimæ doctrinæ toto pectore hausit, quos deinde per totum & diuturnum vitæ curriculum, ore & calamo, in' Scholâ & in Ecclesiâ, fummâ cum diligentiâ, zelo & labore fudit,& quorum beneficium ad exteros & in seros Nepotes emanare fecit. Demandata fibi à Şuperioribus munera ftrenuè & lummâ cum fidelitate exccutus est omnia. Verbum Dei purum aliquibus Ditionis Vestræ Ecclesiis indefeslo studio & labore per plures annos exposuit. Scholæ ipli doctè & dili. genter præfuit, & tandem in ipsa Vrbe Præpotentis Reipublicæ Veftræ metropoli, ad extremam senestam, Paftoris fideliffimi munus , ex voto & cum Superioruin, Collegarum , Civium omnium , & piarum Ovium ex intimis visceribus effuso applausu , indesinenter implevit. Quod huc ulque breviter innui , ipfi cum multis aliis commune est, nec mirum videri debet, inter Vos prælertim , qui poft exortum Celeberrimi pro coelesti veritate ad extremum vitæ fpiritum ore , calamo & manu pugnantis Herois D. Huldrici Zvinglii , coc Viros puræ doctrinæ notitiâ , zelo , charitate & fide celebres à Deo accepistis , fovistis , audiviltis , dilexiftis, Quid Bullingerum , Pelicanum, Lavateros , Wolphios, Martyrem, Gualterum , Simlerum, Stuckios , Waseros, Breitingerum , Hottingeros, Huldricos; Ernios, VirtZios, Heideggerum, Hofpinianos, cæterosque Theologos,Philosophos, Philologos & in omnigenâ literaturâ exculcissimos, defunctos & etiamnum Tuperstices Viros & singula Scholæ & Ecclefiæ Vestræ clarissima Lumina memorem ? Magnus verò ille Hofpinianus , inter cor-curas & consuetos labores, arduum certè & unius hominis captum excedens opus animo côncepit , aggressus est; & maximam partem confecit. Veritaci nitorem suum reddendi , Papatui Antiquitatis larvam detrahendi, & sanctæ Reformationi Novitatis falsò impositum crimen amovendi causâ, ex Antiquitatis penetralibus & penè omnibus totius Orbis Libris,Hebraicis, Græcis , Latinis , aliisque Religionum varietatem , ritus & ceremonias penitisfimè & fincerè indagare instituit. Inde nata Volumina , quæ in lucem damus singula : de Templis , de Festis ludeorum, Ethnicorum E Christianorum , de Monachis , Historia lefuitica, Historia Sacramentaria duabus partibus fusè Eso diligenter totius Mundi oculis exposita, & Liber, cui nomen Concordia Discors, quo fcandali & dissidii in Ecclesiâ, Dei justo permissú, orti & ad hanc usque diem durantis crimine infontes libefat, & authores liberè & verè indicat. Ista omnia, Magnifici e simplißimi Viri, Vobis & Civibus Vestris, mulcò quàm mihi notiora sunt, mees ea fusiùs recensendi labore & diligentiâ abundè tublevat , ea quam de vitâ, studiis, laboribus & obitu Clarislimi Hofpiniani , Vir Celeberrimus D. lohannes Henricus Heideggerus S. S. Theologiæ D. & ejusdem in Scholâ Veftrâ Professor descripfit, accurata, sincera & Lectoribus , quod pero, non ingrata futura historia ; quam huic novæ Hofpiniani Operum omnium Editioni præfigendam accepi. Cùm autem Libri isti, quorum edendorum curam suscepi, toti ad Dei gloriam , ad Vericatis elucidatio

[blocks in formation]
« PreviousContinue »