Page images
PDF
EPUB

pera gestatilem fore proposui, præterea hunc defectum' me abunde fupplevisie arbitror, talia imponendo nomina quæ descriptionis loco infervire poflunt.

In Quadrupedibus, Avibus,piscibusq; tradendis consului Gesnerum Aldrovandum, & Johnstonum qui amplisfime de his tractarunt, & in quibusdam Turnerum noftratem inter viros fuæ ætatis exercitatissimum qui librum de Avibus edidit mole parvum at judicio majorem, de piscibus etiam noftris præfixam videas epistolam Gesnero, qui etiam ubivis laudat Caium in materia medica apprime versatum, Pennium & Falconerum Collegii nostri lumina. Insecta quod attinet Mouffetum sequor, a quo cæreri plurima mutuati sunt. Et certe hæc naturalis philosophiæ pars maximæ voluptatis, varietatisq; (in qua natura penu suum exhaufiflie videtur) pene ab omnibus feculis neglecta jacuit, quousq; Noftrates Pennium dico Wottonumq; qui inchoarunt, & Mouffetum qui perfecit, manus suas huic operi admoverunt. Cujus opus pudet fane inter Blattas tineasq; relinqui, cum nemo prius folidiusve hoc

penfum

pensum absolverit. De cæteris hujus opusculi partibus non est opus ut plura dicam quam quæ fingulis præmisi

. Finem ergo imponam huic Epistolæ cum duo candidum lectorem exorave. rim, primum quod omnes ante me scriptores fecerunt, fequuturiq; facturi sunt ut Errata Typographia emendet. Secundum ut si qua in re in tanto itinere cospitaverim,(quod primo conatu in materia tam lubrica vix possibile erat non fieri) me ut moneat,dein siquid omissum, amice communicet, & ad me transmittere dignetur, quod non fiet fine grata Benefactoris memoria, & fine impenfis ullis. Sicq; tandem brevi comparabitur fupellex idonea ad compilandann hiftoriam non sine ingenti patriæ noftræ honore, & reip. litterariæ emolumento. Tu interim vale & fruere ( quæ fola promitto ) fide, impensis industriaque

mea.

C. M.

[graphic][merged small]

Bies, the Fir-tree, in Ara boreto Hamstediano, &

Alpibus Scoticis, & A

quondam in plurimis Angliæ locis Borealioribus, ut poitea constabit. Ger. 1363. P. 1540.

Abies marina Belgica Clus. G. 1574. Abies & Cupressus marina,

P. 1302. sæpe adnafcicnr oftrearum testis. Absinthium album, G.1101. Absinthium album

feu umbelliferum, P.99. in montibus Walliæ. Abfinthium tenuifolium Ponticum Gal. Ger.

1096, Absinthium Ponticum five Roman, vulgare, P. 98. in falfis & maritimis. Abfinth.latifolium, sive Ponticum, G. 1096. Ab

sinthium vulg. P. 98. in fimetis & ruderibus. Acanthium album, G. 1149. Acanthium vulga

re, P.979. Cotton Thistle, ubique ad viarum

margines, variat quandoque fore albo. Acer majus, the great Maple, G, 1484. Acer

majus latifol. Sycomorus falsò di&um, P. 1425. juxta ædes nobilium. C

Acer

[ocr errors]

Acer minus, G. 1484. Acer minus five vulg. P.

1425. in sepibus & sylvis. Acetola, our ordinary Sorrel, P. 742. Oxalis five

Acetofa, G. 396. ubique in pratis. Acetofa minima, sive Oxalis minor, in pratis fic

cioribus, Sheeps Sorrel, G. 398. Acetosa mi

nor Lancelota, P. 744. in montosis. Acinus, stone Bafil, G. 675. Acinus, five Cli

nopodium majus, P.22. Variat fore albo, in

montofis & cretaceis. * Acorus verus, seu Calamus officinarum, The

Sweet smelling flag, P. 140. Acorus verus officinis falsò Calamus, G. 62. found by Doctor Brown neer Lyn, and by Mr. Brown of Ox

ford, near Hedly in Surry. Adianthum album, five Ruta muraria, five Sal

via Vitæ, Wallrue, and Textwort, G. 1144. P. 1050. on old walls ar Windfor Castle,

Bristol, and Bath, and many other places. Adianthum album,five Ruta muraria foliis vari:

egatis, on a wall by Mr.Wades house at Kilnfey in Craven, Mr. Witham. Hanc ideo adjeci quod plantas Capillares hanc mutationem fu.

bisse à nemine(quod memini)observarum est. Adianthum aureum majus, seu Muscus Capilla

ris, Great Godly Locks, or Golden Maidenhair,

G.1559. Polytricum aureum majus, P.1052. Adianthum aureum minus, cum priore in mu

ris paifim, G. 1559. P. 1052. * Adianthum aureum minimum, vix femiciuncia

lis est altitudinis, caulis tamen & flos æquant illos Adianthi aurei maximi, Lanceston Corn

wall,

[ocr errors][ocr errors]

wall, ubi copiofè provenit, Dr. Gunthorp Ægilops Bromoides, Bearded wild Oats, G.

77. Ægilops Bromoides Belgarum, Dutch

Havergrafs, P. 1149. in fatis.
Agrifolium, Holly tree, G. 13 38. sive Aquifoli-

um P. 1487. paffim in locis fterilibus. Hujus
baccæ ante maturitatem suam lutescunt, & in
eadem arbore, folia tam lenia quàm aspera
vulgo conspiciuntur, inannolis & proceriori-
bus pleraque lenia, adeò ut non opus fuerit

cum Pb. in plures species dirimere. * Agrifolium fol

. variegaro, Neer Highgate, Ob elegantiam in plurimos hortos Londi

nenfes transfertur. Agrimonia, Agrimony, G. 7126 Agrimonia

vulg. P.594. ad sepes,& agrorum margines. Alcea vulgaris, fine cut, or Vervaix Mallops,

,
P. 301. Malva Verbenaca G. 931. in pratis
& sepibus, sed rariùs, variat fiore albo.
Alosa foliis non dissectis & pedunculis lon-
gioribus , hanc mihi communicavit, D'us

Pink ab Herefordia.
Alcbimilla, Lyons foot, or Ladies mantle, G.

949. Alchimilla major vulg. P. 538. in fyl

vis & umbrosis, & pratis quibufdam. Alchimilla minor, G. ib. 4. miles Northward

from Stanford, in a lane on the right hand,

but not at wombwell.
Alga, Grafs Wrack, G. 1569. Fucus marinus

live Alga marina graminea, Wrack, or Sea
Weed, or Grals, P. 1292. in maritimis, & &
folio angustiori, from the Severn Sea.
C2

Alga

[ocr errors]
« PreviousContinue »