Page images
PDF
EPUB

strasti

. In quibus præclara non pauca, eaque nova, a nemine observata detexisli, imo (quod mirum) quæ in generatione animalium fagacitatem summi Harvæi fugerunt. Ad Græcas quod attinet litteras quantus in his fueris Criticus, norunt omnes qui tecum familiarius versantur,idque ipfum teftantur baud vulgares commentarii in ingeniosum at obscurum poetam Græcum Aristophanem. Quios utinam aliquando (deo valetudinem longevitatemq; tribuente) lucem afpicere dignareris. In latinis litteris quam tensus, politusque fueris bene noverunt quam plurimi ex Charačieribus eximiis quos in privatum usum conscripsisti de illuftrioribus hujus fæculi vir is qui' diem suum obierunt. Infuperque ex Annalibus Collegii dum

Registrarii

[ocr errors]

Registrarü Thefaurarüq; munere funEtus fueris. Deinceps pietatem tuam celare piaculum est, munificentiamq; in extruenda Ecclesia de Barking in qua sepulta jacent tui dileEtiffimi, & in Parochiali tu a ornanda,

ad reædificandum Templum Divi Pauli, vetuftiffimi hujus gentis monumenti quibus Centum aliquot libras divino affeElu contulifti. At hæc minuta sunt præ illis quibus Collegium noftrum beasti

. Domum noftram diris temporibus sub hasta positam ante annos aliquot opportune folus redemisti, quam poftea (yngrapha nobis successoribusque noftris summa largitate in perpetuum consignafti. Ex quo faium ešł ut preclarisinus Harvæus æternum dicus noftrum Museun cenaculumq; fundo

[ocr errors]

A4

tuo

tuo

2

superstruxerit quorum utraque supelle&ile

, libris, instrumentisque fuis Chirurgicis locupletavit, insuperq; Collegas fuos ex afle paterno, dum in vidis effet, baredes dixit. Muskumque hoc Nobiliffimus do&tiffimusque Marchio Dorcestrensis centum libris in libros coemendas erogandis primus, magnificeque çahoneftavit. Quem sequuti alii, Joann. Seldenus scientiffimus bujus feculi antiquarius Manuscripta Arab. in Medicina que collegerat omnia dedit doo donavit, & Edoardus Bish Clarencieux eques auratus, & Eliah Ashmole Armiger, utriq; de repub. litteraria optime meriti Richardus Napier eques item auratus, Dr. Scarburgh Socius došti sinus idern Mufcun dunariis fuis anxerint. Nec

[ocr errors]

his contentus Hamæus fundos in honorem noftrum, pauperumque sublevamen pia charitate ultimis tabulis legasti, Præterea ea, (qua apud omnes polles) auctoritate ufus apud melioris fortune viros, non folum exemplo tanquam elogio a&iuoso præivisti, sed virtutem tuam imitari amice coegisti

, G quod grati animi tui signum statuas ipsas erigi cúraveris. Tu autem cum tot tantaque præftiteris, honorem, quem amicis procuraveris, tibi a Collegio decretum non adinisisti, hinc etiam æternis honoribus dignissimus. Cujus animno (ut verum Philosophum decet) nulla inanis gloriolæ cupido insidet, folo benefaciendi conscientia, aliorumque emolumentis contento. Hancque mentis tua modestiam teftatum facit praidendi mụnus fepius

oblatum,

[ocr errors]
[ocr errors]

oblatum, recusatumque, quamvis ad alia Collegii onera fuftinenda paratisimum femper te ostendisti. Denique unicornu Elegantiffimo Collegium noftrum locupletafti, ut haberet quo gratularetur fæliciffimo,desideratissimoque reditui Regis in utraque fortuna semper Augusti CAROLI Secundi, quo fumma animi serenitate ab ipso accepto gratiam tanta Majestate dignam significavit, quam poftea variis modis nobis confirmavit. Et quod fuperiora superat sine ulla parium tuorum invidia hac magnifica peregisti

. Prætereo minores virtutes tuas, industriam, vigilantiam, egregiarn in excolendis Musts induftriam, animi grandis moderamen, temperantiam, fobrietatem morun tuorun elegantiam, in nu:nerosis tuis

apud

« PreviousContinue »