Page images
PDF
EPUB

Ornatissimo Viro

BALDUINO HAMET

Medicinæ Doctori, Collegii Med. Lond. Socio, Electori, Thelaurario, Singularique Benefactori.

IR Clarissime histo

riæ naturalis, meV

diceque materiam tradituro mos fc

culi sequendus,no menq; aliquod illustre buic libellulo præfigendum fuit. Cumq; hac res ad Medicos precipué spečtet, seligendus erat aliquis ex Collegis (quorum plutes funt) qui communi litteratorum consensu utramq; calleret, infuperque necessitudine baud vulgari mihi conjunčtus , Collegis fingulis charus propriA 2

isque

[ocr errors]

isque dotibus clarus esset. Et quod majus est, insignem te præstitisti erga Collegium nostrum, & sumine pium erga templa publica Benefa&torem. Præterea quod maximi fuit apud me momenti, G ad reipublicæ literaria utilitatem, ut inodestia tua vim inferrem, & amice cogerem ad edendum ea, que penes te funt Adversaria dociisima ; que sumiro judicio, & trutina pertexuisti. Hæc funt amicisime Hamæc quæ me impulerunt, ut nomen tuum huic opusculo inscriberem. Is enim es quem carmine propernptico juvenem adhuc celebrare dignatus eft Egregius poeta, & Philosophus Caspar Barlæus quem nuncupat----Battavicæ nomina prima Schola Cui f.za Phillyrides, Amythoniul

que Melampus, Cui

Cui sua Pergameus credidit Ausa

Senex. Sacraque præclaruis pandit consul

ta Machaon, Et veteres Graium terra reclufic

opes. Hec Encomia per totum vitæ curriculuin ornare sategisli. Quantum in Medicina valueris,teftantur viri quam plurimi nobiles, & illuftrisuinæ civium familiz a te curate, & quanta apud ipsos fueris auctoritate innotescit omnibus. Adeo ut ad hanc artern non facius, sed do£tisimo patre in Mofcorum aula judenili ætate Archiatro natus effe videris.' Quid dicain de sumina tua in Anatome peritia, ingentibusį; in eam fumptibus, quam in præleftionibus tuis in Collegio habitis janduduin demon

strasi

А3

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

strasti

. In quibus præclara non pauca, eaque nova, a nemine observata detexiffi, imo (quod mirum) quæ in generatione animalium sagacitatem fummi Harvæi fugerunt. Ad Græcas quod attinet litteras quantus in his fueris Criticus, norunt omnes qui tecum familiarius verfantur,idque ipfum teftantur baud vulgares commentarü in ingeniosum at obscurum poetam Græcum Aristophanem. Quos utinam aliquando (deo valetudinem longevitáteinq; tribuente) lucem afpicere dignareris. In latinis litteris quam tensus, politusque fueris bene noverunt quam plurimi ex Characteribus eximiis quos in privatum ufum conscripsisti illuftrioribus buju s fæculi viris qui diem fuum obierunt. Insuperque ex Annalibus Collegii dum

Registrari

[ocr errors]

Registrarii Thefaurariiq; munere funEius fueris

. Deinceps pietatem tuam celare piaculum eft, munificentiamq; in extruenda Ecclesia de Barking in qua sepulta jacent of a Patris tui dileEtifsimi, do in Parochiali tu a ornanda, do ad reædificandum Templum Divi Pauli, vetuftiffimi hujus gentis monumenti quibus Centum aliquot libras divino affe&tu contulifti

. At hæc minuta funt præ illis quibus Collegium nostrum beasti

. Domum noftram diris temporibus fub hasta positam ante annos aliquot opportune folus redemisti, quam poftea fyngrapha nobis fuccefforibusque noftris fumma largitate in perpetuum confignasti. Ex quo factum est ut praclarissimus Harvæus æternum decus noftrum Museum cenaculumq; fundo

« PreviousContinue »