Page images
PDF
EPUB

M A N SU S. Joannes Baptista Mansus Marchio Villenfis, vir ingenii lau

de, tum litterarum studio, nec non et bellica virtute apud Italos clarus in primis eft. Ad quem Torquati Tassi dialogus extat de Amicitia scriptus; erat enim Taß amicifsimus; ab quo etiam inter Campania principes celebratur, in illo poemata cui titulus Gerusalemme conquistata, lib. 20.

Fra cavalier magnanimi, è cortesi

Risplende il Manso--Is authorem Neapoli commorantem summå benevolentia

prosecutus eft, multaque ei detulit humanitatis officia. Ad hunc itaque hofpes ille antequam ab ea urbe disce

deret, ut ne ingratum fe oftenderet, hoc carmen misit. Læc quoque Mansetuæ meditantur carmina laudi 11 Pierides, tibi Manse choro notiflime Phobi, Quandoquidem ille alium haud æquo est dignatus Post Galli cineres, et Mecænatis Hetrusci. (honore, Tu quoque, si noftræ tantum valet aura Camænæ, Victrices hederas inter, laurosque sedebis. 6 Te pridem magno felix concordia Tasso Junxit, et æternis inscripsit nomina chartis. Mox tibi dulciloquum non inscia Musa Marinum Tradidit, ille tuum dici se gaudet alumnum, 10 Dum canit Assyrios divům prolixus amores; Mollis et Ausonias stupefecit carmine nymphas. Ille itidem moriens tibi soli debita vates Olla tibi soli, supremaque vota reliquit. Nec manes pietas tua chara fefellit amici,

Vi.

15

Vidimus arridentem operoso ex ære poetam. (fant
Nec fatis hoc visum est in utrumque, et nec pia cel-
Officia in tumulo, cupis integros rapere Orco,
Quà potes, atque avidas Parcarum eludere leges:
Amborum genus, et varia sub forte peractam 20
Describis vitam, moresque, et dona Minervæ;
AEmulus illius Mycalen qui natus ad altam
Rettulit AEolii vitam facundus Homeri.
Ergo ego te Cliùs et magni nomine Phæbi,
Manse pater, jubeo longum salvere per ævum 25
Missus Hyperboreo juvenis peregrinus ab axe.
Nec tu longinquam bonus aspernabare Musam,
Quæ nuper gelidâ vix enutrita sub Arcto
Imprudens Italas ausa est volitare per urbes.
Nos etiam in nostro modulantes flumine cygnos 30
Credimus obscuras noctis sensisse per umbras,
Quà Thamesis late puris argenteus urnis
Oceani glaucos perfundit gurgite crines.
Quin et in has quondam pervenit Tityrus oras.
Sed neque nos genus incultum, nec inutile Phæbo,
Quà plaga septeno mundi fulcata Trione 36
Brumalem patitur longâ sub nocte Boöten.
Nos etiam colimus Phæbum, nos munera Phæbo
Flaventes fpicas, et lutea mala caniftris,
Halantemque crocum (perhibet nisi vana vetuftas)
Misimus, et lectas Druidum de gente choreas. 41
(Gens Druides antiqua sacris operata deoruń
Heroum laudes imitandaque gesta canebant).

S

Hinc quoties festo cingunt altaria cantu
Delo in herbosâ Graiæ de more puellæ 45.
Carminibus lætis memorant Corinëida Loxo,
Fatidicamque Upin, cum flavicomâ Hecaërge,
Nuda Caledonio variatas pectora fuco.
Fortunate senex, ergo quacunque per orbem
Torquati decus, et nomen celebrabitur ingens, 50
Claraque perpetui succrescet fama Marini,
Tu quoque in ora frequens venies plausumque vi-
Et parili carpes iter immortale volatu. (rorum,
Dicetur tum fponte tuos habitasse penates
Cynthius, et famulas venisse ad limina Musas: 55
At non sponte domum tamen idem, et regis adivit
Rura Pheretiadæ cælo fugitivus Apollo;
Ille licet magnum Alciden susceperat hospes;
Tantùm ubi clamosos placuit vitare bubulcos,
Nobile mansueti cessit Chironis in antrum, 60
Irriguos inter faltus frondosaque tecta
Peneium prope rivum: ibi fæpe sub ilice nigrâ
Ad citharæ ftrepitum blandâ prece victus amici
Exilii duros lenibat voce labores.
Tum neque ripa suo, barathro nec fixa sub imo 65
Saxa stetere loco, nutat Trachinia rupes,
Nec sentit solitas, immania pondera, filvas,
Emotæque suis properant de collibus orni,
Mulcenturque novo maculosi carmine lynces.
Diis dilecte senex, te Jupiter æquus oportet 70
Nascentem, et miti luftrarit lumine Phæbus,

Atlantisque nepos; neque enim nisi charus ab ortu
Diis superis poterit magno favisse poetæ.
Hinc longæva tibi lento sub flore senectus
Vernat, et AEfonios lucratur vivida fusos, 75
Nondum deciduos servans tibi frontis honores,
Ingeniumque vigens, et adultum mentis acumen.
O mihi si mea sors talem concedat amicum
Phæbæos decorasse viros qui tam bene nôrit,
Si quando indigenas revocabo in carmina reges,
Arturumque etiam sub terris bella moventem; 81
Aut dicam invictæ sociali fædere mensæ
Magnanimos Heroas, et (O modo fpiritus adsit)
Frangam Saxonicas Britonum sub Marte phalanges.
Tandem ubi non tacitæ permensus tempora vitæ, 85
Annorumque satur cineri sua jura relinquam,
Ille mihi lecto madidis asaret ocellis,
Aftanti fat erit si dicam sim tibi curæ ;
Ille meos artus liventi morte solutos
Curaret parva componi molliter urna. 90
Forfitan et noftros ducat de marmore vultus,
Nectens aut Paphia inyrti aut Parnasside lauri i
Fronde comas, at ego fecura pace quiescam.
Tum quoque, si qua fides, fi præmia certa bonorum,
Ipse ego cælicolûm semotus in æthera divûm, 95
Quò labor et mens pura vehunt, atque ignea virtus,
Secreti hæc aliqua mundi de parte videbo
(Quantum fata sinunt) et tota mente ferenùm

[blocks in formation]

Ridens purpureo suffundar lumine vultus,
Et simul æthereo plaudam mihi lætus Olympo. 100
EPITAPHIUM DAMONIS.

ARGUMENTUM.
Thyrsis et Damon ejufdem viciniæ pastores, eadem studia se-

quuti à pueritiâ amici erant, ut qui plurimum. Thyrfis animi causâ profectus peregrè de obitu Damonis nuncium accepit. Domum postea reversus, et rem ita esse * comperto, se, fuamque solitudinem hoc carmine deplorat. Damonis autem sub perfonâ hîc intelligitur Carolus Deodatus ex urbe Hetruria Luca paterno genere oriundus, cætera Anglus; ingenio, do&trinâ, clarissimisque cæteris virtutibus, dum viveret, juvenis egregius. L Imerides nymphæ (nam vos et Daphnin et Hy11 Et plorata diu meministis fata Bionis) (lan, Dicite Sicelicum Thamesina per oppida carmen: Quas miser effudit voces, quæ murmura Thyrsis, Et quibus assiduis exercuit antra querelis, 5 Fluminaque, fontesque vagos, nemorumque recessus, Dum sibi præreptum queritur Damona, neque altam Luctibus exemit noctem loca fola pererrans. Et jam bis viridi surgebat culmus arista, Et totidem flavas numerabant horrea messes, 10 Ex quo summa dies tulerat Damona sub umbras, Nec dum aderat Thyrsis; paftorem fcilicet illum Dulcis amor Musæ Thusca retinebat in urbe. Aft ubi mens expleta domum, pecorisque relicti Cura vocat, simul assuetâ seditque sub ulmo, 15 * comperiens Edit. Fenton.

Tum

« PreviousContinue »