Wstęp krytyczny do dziejów Polski

Przednia okładka
Nakł. W. Dzieduszyckiego, 1850 - 542
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis treści

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 7 - ... krytyki. Pod koniec XVIII wieku postrzeżono, że płynne i choćby najzręczniej snowane opowiadanie nie zastąpi prostej i na dowodach opartej prawdy, która sama jedna jest celem historyi. Nie zapoznawano wprawdzie i tego, że historya głównie na współczesnych świadectwach oraz na kombinacyach opierać się powinna, a wszystko, co pochodzi z czasów późniejszych, może w niej warunkowe tylko zajmować miejsce; ale niepodobieństwem było przyjść naraz do tak pojmowanej historyi; aby...
Strona 361 - Non dubie habet aliquid simile amicitiae adfettusn amantium; possis dicere illam esse insanam amicitiam: numquid ergo quisquam amat lucri causa? numquid ambitionis aut gloriae? Ipse per se amor omnium aliarum rerum neglegens animos in cupiditatem formae non sine spe mutuae caritatis accendit.
Strona 225 - Se quasi non regem, sed regni socium pollicetur, si se deligant: Non sibi sed toti natum se credere mundo. Proinde rex ab omnibus consalutatus : jura instituit, leges promulgat. Sic ergo nostri juris civilis nata est conceptio, seu concepta nativitas. Nam ante hoc servituti ancillari libertas, et aequitas pedisequari jussa est injuriae, eratque justum quod plurimum prodest ei qui plurimum posset.
Strona 7 - ... ginęły, wyrabiały się z nich tymczasem, w powyż szy sposób, dziwne amalgamata, podobne swoim różnorodnym składem do wykopalisk, co to zdaleka uważane, mają pozór jednorodności, aw których, przy troskliwszem rozpoznaniu, okazują się pogmatwane szczątki ze świata roślinnego, kruszco wego i zwierzęcego. Twardo szło odszukanie dawnych historycznych polskich pisarzy; twardziej nierównie rozpoznanie i oczyszczenie ich tekstu. Wziąłeś do ręki dzieło najgłośniejszego z pomiędzy...
Strona 305 - Re vera tunc magis est ad accessum mariti apta quam dictare militibus iura. Certum est enim longos esse crines Omnibus, sed breves sensus mulieribus. Satius est mori, quam viris talia pati. Nos solos obprobrium nationibus et gentibus destituit natura, quibus deest rector et virilis censura, et quos premunt feminea iura'.
Strona 57 - Widać atoli w piszącym wydatną ku szlachetnemu przewagę: zpod zamilczeń a gdzieniegdzie i upiększeń bajecznych wszędzie niemal u niego wyłamuje się na wierzch szorstkie oblicze prawdy, domagając się o swoje prawa w historyi.
Strona 151 - Hunc quidam comes, etiam stirpis ejusdem, ut fertur, fortis viribus nomine Walterus * robustus, qui in polonico vocabatur wdafy Walter,3 habens castrum Tynecz prope Cracoviam, ubi nunc abbatia Sancti Benedict!
Strona 60 - Nie jest tedy rzeczą obojętną pod względem językowym wydawać latopis Nestora głoskami grażdańskiemi które znaków na oddanie powyższych brzmień zgoła nie mają ; albo też cerkiewnemi lub łacińskopolskiemi ; tylko w ostatnich rozpoznać można właściwy język Nestora, i należałoby włożyć staranie w to, aby z pomylonych...
Strona 170 - SłoAviańszczyznie, jakie tenże sam pisarz umieścił w innych pismach, jeszcze nieogłoszonych. Przykładem takim jest znany pisarz Massudy, który w wydanym przez D'0hssona wyjątku wzmiankuje o wielkiej rzeszy słowiańskiej, rozerwanej wojną domowa, poczem dodaje: „Jestto przedmiot za obszerny, abym go mógł tu wyłożyć, mówiłem o nim w całej rozciągłości w dziełach moich Achbar-uz-Zemani i (Ketab) ul-Ausatti...
Strona 225 - Licet autem justitiae rigor non statim coepit imperare; extunc tamen yiolentiae desiit subesse potestati, et dicta est justitia, quae plurimum prodest ei qui minimum potest. Igitur Polonia florentissimis per Graccum aucta successibus , statuit prolem post ipsum, ejus regni successione dignissimam, nisi alterius filiorum ejusfratricidiifoedassetpiaculum. a) >«leri._ moliebanluri wyd. gd. omnia vero... moliebatar; rkp. U i III cetcros pocius pcnc totitu orbit regna occupasse. b) icontr

Informacje bibliograficzne