Page images
PDF

ut is etiam velit facere; vicinis denique reformatæ religionis principibus, uti de illa fævitia tam immani quid nos fentiamus intelligere poffint : quæ quanquam in illos inopes primum cæpta eft, idem tamen omnibus eandem religionem profitentibus minatur : eoque majorem illis profpiciendi sibi in commune suisque omnibus consulendi necessitatem imponit: quani et nos eandem rationem, prout Deus nobis in animum induxerit, semper sequemur. Id quod 'celfitudo vestra persuadere fibi poterit quemadmodum et de fingulari nostro erga fe ftudio atque affectu, quo profperos rerum omnium successus vobis animitùs exoptamus; et veftra inccepta omnia atque conatus, quibus Evangelii cultorumque ejus libertati studetis, felicem exitum fortiri volumus.

Albâ Aulâ, Maio, 1655.

OLIVERIUS Protect. Serenissimo Principi CAROLO GUSTAVO

ADOLPHO, Suecorum Regi, Salutem.

[ocr errors]
[ocr errors]

OLIVERIUS Protector Reip. Angliæ, &c. Excelsis et Præpo

tentibus Dominis Fæderati Belgii Ordinibus.

Edictum ducis Sabaudiæ nuperrimum in fubjectos fibi Alpinos incolas, orthodoxam religionem antiquitùs profitentes, quo illi edicto, ni intra dies viginti fidem Romanam amplectantur, exuti fortunis omnibus, patriæ quoque fedes relinquere jubentur, et quanta crudelitate in homines innoxios atque inopes, noftrosque, quod maximè refert, in Chrifto fratres, illius edicti auctoritas grassata fit, occisis permultis ab exercitûs parte contra eos miffa, direptis reliquis at. quedomo expulsis, unde illi cum conjugibus ac liberis fame et frigore conflictari interasperrimos montes nivesque perpetuas jamdiu coacti sunt, rumore et vicinis undique ex locis creberrimis literis ac nunciis cognovisse vos jamdudum existimamus. Qua autem animi commotione, quo sensu fraternæ calamitatis, hæc vos affecerint, facilè ex dolore nostro qui certe est gravissimus intelligere videmur. Qui enim eodem religionis vinculo conjun&ti fumus, quidni iisdem plane affectibus in tam gravi atque indigna fratrum nostro.

rum

[ocr errors]

Civitatibus Helvetiorum Evangelicise - Non dubitamus quin ad aures vestras aliquanto citius quàm ad noftras illa nuper calamitas pervenerit Alpinorum hominum religionem nostram profitentium, qui Sabaudiæ ducis in fide ac ditione cùm fint, fui principis edicto patriis fedi. bus emigrare jussi, ni intra triduum fatisdediffent fe Roma

nam

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »