Page images
PDF
EPUB

five
TOTIUS HEBRÆORUM JURIS,

Rituum, Antiquitatum, ac Legum Oralium

[merged small][ocr errors][merged small]

MAIMONIDIS & BARTENORÆ

Commentariis Integris.
Quibus accedunt Variorum Auctorum Nora ac Verfiones

in eos quos ediderunt Codices,

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

REG

MONACENSIS,

-

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

GUILIELMUS SURENHUSIUS.

Eminem veftrum esse,Viri Amplifsimi, quem latere possit Legem de Primitivis fructibus

populo Ifraelitico quondam a Deo Optimo Maximo per legatum fuum Mofen descriptam atque

N

com

commendatam eße , mihi certo persuasum habeo. Hujus autem latæ legis rationem si mecum confideretis , eam æquissimam ipfoque jure naturali suffultam comperietis. Cum enim terrarum hominumque creator pariter ac conservator agnofcendus sit , nonne merito atque jure optimo quicquid vel in tota natura excellens , præftans , primarium ac magnificum homini largitus est ad ipsum deferendum sit , utpote eum qui id quod hominis est omne ducit fuum. Et ab eo potissimum populo , quem omnibus tam ad vitam sapienter instituendam præfidiis , quam posesione terræ ac domiciliorum nec non omnibus imperii majestatis que Insignibus , imo ipsa libertate & religione, quæ vita carior eße folet, destitutum, & ad incitas redactum , pene ab interitu vindicavit ; non secus , quam ex universis gentibus selectissimas primitias , filiumque primogenitum complexus, fovit, & quam ornatissimum reddidit; ac præterlapsis deinde temporibus ejus res geftas semper ora navit & sanctissimis legibus instruxit , ut nihil ipsi quantum ad imperii majestatem , religionis sanctitatem

omnium artium ac scientiarum intelligentiam attinet deesse videretur. Sed quorsum hæc, Nobilissimi Viri ? non aliorfum , quam ut oftendam quantum Vobis , patriæ Patribus, quantum Urbi vestra debeam ; jure, qua fiducia laborum meorum Primitias ad Augusta vestra limina delatas, & Vobis ceu Diis qui

busdam

[ocr errors]
[ocr errors]

Eo quo

[ocr errors]

busdam tutelaribus consecratas velim. Nam si quid eji in me ingenii , quod fentio quam sit exiguum, aut fi quem ufum in Hebræorum literis mihi comparaverim, in quibus non inficior me diu multumque esse verfatum ; aut si hujusce rei ratio aliqua a liberalium artium & linguarum Orientalium ftudiis ac disciplina profecta fit , a qua ego nullum ætatis meæ tempus abhorruiße profiteor ; earum rerum omnium vel in primis hæc celeberrima vestra Civitas, omnium doctorum virorum copia abundans fructum aliquem a me repetere prope suo jure debet. Nam si mens mea respiciat spatium præteriti temporis , & plurimorum annorum recordetur memoriam

Hanc video mihi principem , & ad suscipiendam & ad ingrediendam rationem horum studiorum extitiße. Duodecimus enim jam labitur annus ex quo ego ad vestram appuli urbem , & succedentibus deinde temporibus non solum quotidianos attendi Judæorum magistros ; fed & ipfe operam meam aliis e gente noftra bene multis intra privatos parietes addixi ; quo fructu , teftabuntur ii , quibus me duce hæc studia ingredi contigit. Cumque quam plurimis prodeße , serisque , quoad fieri poteft , nepotibus , & longe a nobis dissitis inservire, magni & vere Christiani animi esje semper duxerim ; nullos labores , nullas molestias indetegendis Judaicorum rituum arcanis, fubterfugiendas putavi. Ita favente indies Numine divino non fine labore improbo tandem eo progres

sus

ز

و

*

2

« PreviousContinue »