Het XIX classe van de Genera plantarum van ... C. L., Syngenesia genaamt. Opgeheldert en vermeerdert. Mitsgaders een berigt van een nieuw-botanisch stuk, aangaande het leeren kennen der planten kort na hunne geboorte ... uyt hun zaad. Alsmeede de beschryving en afbeelding van een zeldzame ... zee-plant. Door D. Meese

Front Cover
 

Selected pages

Common terms and phrases

Bibliographic information