Over Zoeken naar boeken met Google
Overzicht
Ideeën en meningen
Algemene hulp

Partnerprogramma
Voor uitgevers en auteurs
Nu aanmelden
Hulp voor partners

Bibliotheekproject
Overzicht
• Bibliotheekpartners
Hulp voor bibliothecarissen

Bibliotheekpartners

Bayerische Staatsbibliothek

"Met de aankondiging van vandaag stellen we onze bibliotheek open voor de gehele wereld en wordt bij het verwezenlijken van de doelstelling van bibliotheken, het ontdekken van boeken en kennis, een belangrijke stap vooruit gezet in het digitale tijdperk. Dit geweldige initiatief zal lezers overal ter wereld helpen de rijke literatuurtraditie van Duitsland online te ontdekken en te benutten, waar en wanneer ze maar willen."

- Dr. Rolf Griebel, directeur van de Bayerische Staatsbibliothek

Meer informatie over de betrokkenheid van de Bayerische Staatsbibliothek bij het project [Duitstalig].

Columbia University

"Onze deelname aan het bibliotheekproject Zoeken naar boeken met Google zal heel wat toevoegen aan de uitgebreide digitale bronnen die de bibliotheken nu al bieden", aldus James Neal, universiteitsbibliothecaris en vice-voorzitter voor informatiediensten bij Columbia University. "Hierdoor kunnen bibliotheken aanzienlijk grotere delen van hun uitzonderlijke archieven en speciale collecties beschikbaar stellen voor wetenschappers en onderzoekers overal ter wereld op manieren die uiteindelijk de aard van het wetenschappelijk onderzoek zullen veranderen."

- James Neal, universiteitsbibliothecaris en vice-voorzitter voor informatiediensten bij Columbia University

Meer informatie over de betrokkenheid van de Columbia University bij het project.

Comité voor samenwerking in het onderwijs (CIC)

"Dit partnerschap met Google is een van de meest ambitieuze ondernemingen in de geschiedenis van het CIC, en vormt de basis van een opmerkelijke transformatie van bibliotheekdiensten en de toegang tot informatie. We stellen onze bronnen niet alleen beschikbaar als gemeenschappelijk goed voor gebruik tussen universiteiten, maar ook als een publiek goed dat op een breder platform beschikbaar is."

-Barbara McFadden Allen, directeur van het CIC

Meer informatie over de betrokkenheid van het CIC bij het project.

Bibliotheek van Cornell University

"Universiteitsbibliotheken zijn tegenwoordig integrale partners in de universitaire cultuur dankzij hun ondersteuning van onderzoek, lesprogramma's en leermethoden. Bovendien dienen ze het algemeen belang door toegang te bieden tot de scherpste breinen ter wereld. Als belangrijke universiteitsbibliotheek is de bibliotheek van Cornell University verheugd zich aan te sluiten bij andere wetenschappelijke instellingen in dit partnerschap met Google. Het resultaat van dit partnerschap is dat aanzienlijk minder tijd en moeite hoeft te worden besteed aan het online vinden van wetenschappelijke bronnen met volledige teksten."

-Anne R. Kenney, interim-bibliothecaris van Cornell University

Meer informatie over de betrokkenheid van de bibliotheek van de Cornell University bij het project.

Harvard University

"Deze nieuwe eeuw biedt belangrijke nieuwe mogelijkheden voor bibliotheken, waaronder die van Harvard, en voor personen die hiervan gebruikmaken. De samenwerking tussen grote universiteitsbibliotheken en Google zal aanzienlijke voordelen opleveren voor studenten, leraren, wetenschappers en lezers overal ter wereld. Het project maakt gebruik van de kracht van internet om gebruikers de mogelijkheid te bieden met ongekende precisie en snelheid boeken te vinden waarin ze zijn geïnteresseerd. De gebruiker wordt vervolgens geholpen bij het traceren van boeken in lokale bibliotheken of bij de aanschaf ervan via uitgevers of boekwinkels. En voor boeken in het publieke domein gelden nog bredere toegangsmogelijkheden."

– Sidney Verba, directeur van de bibliotheek van Harvard

Meer informatie over de betrokkenheid van de Harvard University bij het project.

Bibliotheek van de Universiteit Gent

"We zijn zeer verheugd onze boeken en onze bibliotheek via dit project te kunnen openstellen voor de gehele wereld. Dit stimulerende project helpt lezers overal ter wereld een belangrijk deel van de rijke Belgische en Europese literatuurtraditie en -cultuur te ontdekken en te benutten. Daarnaast staan we op het punt te beginnen met een renovatie van ons bibliotheekgebouw die enkele jaren zal duren. Onze studenten en wetenschappers zullen daardoor fysiek geen toegang meer hebben tot onze boeken, maar nog wel via Zoeken naar boeken met Google."

– Sylvia Van Peteghem, hoofdbibliothecaris van de bibliotheek van de Universiteit Gent

Meer informatie over de betrokkenheid van de bibliotheek van de Universiteit Gent bij het project

Bibliotheek van de Keio-universiteit

"Dankzij het Google-project kunnen we onze collectie wereldwijd beschikbaar stellen, zodat onze boeken kunnen bijdragen aan onderzoek en educatie op internationaal niveau. Onze universiteit is in 1858 opgericht door Yukichi Fukuzawa, beroemd om zijn streven informatie en media in het moderne Japan te bevorderen. Hierdoor is Keio optimaal geschikt om de eerste Japanse bibliotheek te zijn die deelneemt aan Zoeken naar boeken met Google."

- Professor S. Sugiyama, directeur van de bibliotheek van de Keio-universiteit

Meer informatie over de betrokkenheid van Keio bij het project [Japanstalig].

Nationale bibliotheek van Catalonië

"Vroeger konden alleen bezoekers van onze bibliotheek onze boeken bekijken. Nu kan iedereen die is geïnteresseerd in het immense aantal titels dat onze bibliotheek herbergt, online boeken zoeken en benutten. Lezers kunnen ook geweldige boeken 'ontdekken' via een eenvoudige zoekopdracht in de index van Zoeken naar boeken met Google. Dit is een enorme stap vooruit om lezers overal ter wereld de rijke geschiedenis van Catalonische, Castiliaanse en Latijns-Amerikaanse literatuur te laten ontdekken en benutten."

– Dolors Lamarca, directeur van de nationale bibliotheek van Barcelona

Meer informatie over de betrokkenheid van de nationale bibliotheek van Catalonië bij het project [Catalaanstalig].

Openbare bibliotheek van New York

"De missie van de universiteitsbibliotheken van de openbare bibliotheek van New York sluit naadloos aan bij het Google-project. We beschouwen het digitaliseringsproject als een beslissend onderdeel bij de ontwikkeling van nieuwe toegangsmogelijkheden tot informatie. We willen er niet alleen van leren maar het ook kunnen beïnvloeden. Momenteel leveren we een conservatieve bijdrage, met een beperkt aantal volumes in uitstekende conditie, in een aantal talen en binnen het publieke domein. Wanneer we deze beperkte deelname hebben geëvalueerd, hopen we in de toekomst tot een meer uitgebreide samenwerking te komen."

– David Ferriero, algemeen directeur van de universiteitsbibliotheken (Andrew W. Mellon-fonds), openbare bibliotheek van New York

Meer informatie over de betrokkenheid van de openbare bibliotheek van New York bij het project.

Oxford University

"Vanaf de stichting in 1602 is de missie van de Bodley-bibliotheek gebaseerd op de visie van sir Thomas Bodley: een bibliotheek die de wereldwijde 'Republiek der letters' bedient met een bibliotheekcollectie die beschikbaar is voor iedereen die hiervan gebruik wil maken. Tot op de dag van vandaag heeft meer dan 60% van de lezers die gebruikmaken van en werken in de Bodley-bibliotheek geen directe binding met de universiteit van Oxford. Het bibliotheekproject van Google in Oxford getuigt van ons voortdurend streven om toegang tot onze inhoud mogelijk te maken en te vergemakkelijken voor de wetenschappelijke gemeenschap en daarbuiten. Het initiatief zal de visie van sir Thomas Bodley en de drijfveren van de Bodley-bibliotheek voortzetten in dit digitale tijdperk, waardoor lezers overal ter wereld de mogelijkheid hebben de collecties van onze bibliotheek via het web te bekijken."

– Ronald Milne, waarnemend directeur van de bibliotheek van Oxford en bibliothecaris van de Bodley-bibliotheek

Meer informatie over de betrokkenheid van de Oxford University bij het project.

Princeton University

"Bibliothecarissen van Princeton hebben zich al generaties lang toegelegd op het opbouwen van een bijzondere collectie boeken over duizenden onderwerpen en in tientallen talen. Door een deel van de collectie dat niet onder auteursrecht valt online beschikbaar te maken, kunnen studenten en faculteitmedewerkers van Princeton makkelijker onderzoek doen. Dankzij de deelname aan het partnerschap met Google kunnen we onze collectie delen met onderzoekers overal ter wereld, een belangrijke stap vooruit om het officieuze motto van de universiteit uit te dragen: Princeton in dienst van onze natie en alle naties wereldwijd."

– Karin Trainer, bibliothecaris van Princeton University

Meer informatie over de betrokkenheid van de bibliotheek van de Princeton University bij het project.

Stanford University

"Stanford is al jaren bezig met het digitaliseren van teksten, zodat ze makkelijker toegankelijk en doorzoekbaar zijn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld periodieken zijn deze activiteiten voor boeken echter ernstig beperkt gebleven om technische en financiële redenen. Het Google-project zorgt dat onze effectieve digitale uitvoer op bescheiden schaal snel kan toenemen tot grote hoeveelheden. Via dit programma en soortgelijke inspanningen wil Stanford leerprogramma's promoten en innovatie stimuleren."

Michael A. Keller, universiteitsbibliothecaris

Meer informatie over de betrokkenheid van de Stanford University bij het project.

University of California

"Door de schat aan informatie die zich in onze bibliotheken bevindt, beschikbaar te maken voor de allernieuwste zoekprogramma's, zet de University of California zijn werk voort om technologie en onze bibliotheekcollecties optimaal te benutten voor onderzoek, leermethoden, patiëntzorg en culturele activiteiten. In deze nieuwe maatschappij kunnen mensen verbanden leggen tussen informatie en ideeën die voorheen niet toegankelijk waren, zodat innovatie wordt versneld op alle gebieden, wetenschappelijk, economisch en civiel, waardoor het gebruik van de vooraanstaande bibliotheken wereldwijd kan worden uitgebreid.

Door digitale kopieën van onze bibliotheekcollectie te maken, zorgen we ook voor een waarborg voor de duizenden auteurs, uitgevers en lezers die zouden worden benadeeld wanneer deze werken door een catastrofe, zoals een natuurramp, verloren zouden gaan. De vernietiging die de orkaan Katrina heeft aangericht op onze zusterbibliotheken in de staten rond de Golf van Mexico laat zien welke impact een dergelijke ramp kan hebben op ons cultureel erfgoed.

Als instelling die zijn enorme collecties voor het algemeen belang en in algemeen vertrouwen heeft opgebouwd, is deelname aan het bibliotheekpartnerschap met Google een stap in de goede richting."

– Daniel Greenstein, Associate Vice Provost for Scholarly Information en universiteitsbibliothecaris

Meer informatie over de betrokkenheid van de University of California bij het project.

Complutense-universiteit in Madrid

"Boeken zonder auteursrecht waren eerder alleen beschikbaar voor personen die de universiteit van Complutense bezochten of die geld hadden om naar Madrid te reizen. Deze boeken kunnen we nu aan iedereen met een internetverbinding tonen, waar ze zich ook bevinden. Onze bibliotheek wordt hiermee letterlijk toegankelijk voor de gehele wereld. De mogelijkheden voor het onderwijs zijn ongekend en het doet ons veel genoegen om met Google samen te werken aan dit project."

– Carlos Berzosa, rector magnificus

Meer informatie over de betrokkenheid van de Complutense-universiteit bij het project [Spaanstalig].

Universiteitsbibliotheek van Lausanne

"Boeken zonder auteursrecht die voorheen alleen beschikbaar waren voor personen die toegang hadden tot de universiteitsbibliotheek van Lausanne, kunnen nu worden gebruikt door iedereen met een internetverbinding, waar ze ook wonen. Onze bibliotheek wordt hiermee letterlijk toegankelijk voor de gehele wereld. De mogelijkheden voor het onderwijs zijn ongekend en het doet ons veel genoegen om met Google samen te werken aan dit project."

-Hubert A. Villard, directeur van de kanton- en universiteitsbibliotheek van Lausanne.

Meer informatie over de betrokkenheid van de universiteitsbibliotheek van Lausanne bij het project [Franstalig].

University of Michigan

"De samenwerking met Google is in lijn met onze missie als grote openbare universiteit om kennis te bevorderen, op onze campus en daarbuiten. Door dit partnerschap wordt onze bibliotheekcollectie doorzoekbaar via Google, en werkt onze universiteit als instrument in een initiatief dat de beschikbaarheid van gegevens voor het publiek ingrijpend verbetert. De University of Michigan juicht het project toe als een manier om informatie zo breed en zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar te stellen. Daarnaast sluit de UM-bibliotheek zich om de volgende dwingende redenen aan bij dit grensverleggende partnerschap:

  • We zijn van mening dat, naast het bieden van algemene toegang tot bibliotheekcollecties, dit project talloze hervormingen zal bevorderen. Universiteitsbibliotheken worden in staat gesteld onmisbare bibliotheekdiensten uit te breiden en nieuwe diensten te ontwikkelen voor het nieuwe millennium.
  • Dankzij deze activiteiten kunnen gebruikers op geheel nieuwe wijze bibliotheekinhoud doorzoeken en gebruiken, waardoor onze collectie toegankelijk wordt voor onze eigen lezers en gebruikers overal ter wereld.
  • We zijn al enkele jaren op grote schaal bezig met de conversie van het materiaal in onze collectie, zodat deze wordt behouden voor ons nageslacht. En hoewel we toonaangevend zijn op het gebied van digitale verduurzaming, weten we dat conversie op deze schaal alleen via dit soort samenwerkingsverbanden kan worden bereikt. We hebben een krachtig programma waarmee we ongeveer 5.000 volumes per jaar kunnen digitaliseren. In dat tempo zou het echter nog steeds langer dan duizend jaar duren om onze gehele collectie te digitaliseren."

John P. Wilkin, universiteitsbibliothecaris

Meer informatie over de betrokkenheid van de University of Michigan bij het project.

University of Texas in Austin

"In onze maatschappij hebben universiteitsbibliotheken de belangrijke taak om informatie op elk mogelijk kennisgebied te verzamelen en openbaar te maken. Onze bibliotheken hebben ook de verantwoording om deze kennis effectief te conserveren en te zorgen dat deze toegankelijk blijft tot in lengte van dagen. Wij van de University of Texas in Austin zijn toegewijd aan elk van deze doelstellingen en zijn ervan overtuigd dat deelname aan dit project zal zorgen dat we deze doelstellingen tot ver in de toekomst kunnen blijven vervullen."

Fred Heath, Vice Provost en bibliotheekdirecteur

Meer informatie over de betrokkenheid van de University of Texas in Austin bij het project.

University of Virginia

"De bibliotheek van de University of Virginia was pionier in de digitalisering van materiaal uit het publieke domein. We zijn in 1992 begonnen met gedrukte teksten, en faculteitmedewerkers en studenten ontdekten al snel dat teksten die in de vergetelheid waren geraakt en/of niet meer werden uitgegeven, een nieuw publiek aantrokken en wetenschappelijk onderzoek inspireerden. We hadden het vaak over bibliotheken zonder muren, maar dankzij dit partnerschap komen we steeds dichter bij het realiseren van dit ideaal."

Karin Wittenborg, universiteitsbibliothecaris van de University of Virginia

Meer informatie over de betrokkenheid van de University of Virginia bij het project.

University of Wisconsin-Madison

"De gezamenlijke bibliotheekcollecties van de University of Wisconsin-Madison en de Wisconsin Historical Society vormen een van de grootste collecties documenten en historisch materiaal in de Verenigde Staten. Dankzij dit revolutionaire partnerschap met Google neemt Wisconsin een leidende rol bij de conservering van werken die tot het publieke domein behoren voor toekomstige generaties, en zorgt dat de bronnen van onze bibliotheek breed beschikbaar worden voor onderwijs en onderzoek. Deze inspanningen zijn een perfect voorbeeld van de visie van 'The Wisconsin Idea': het concept dat de grenzen van de universiteit onbeperkt zijn. De Wisconsin-bibliotheken werken in lijn met die traditie. Dankzij het digitaliseringsproject van Google kunnen bibliotheken de toegang uitbreiden tot materialen die tot het publieke domein behoren en tot nu toe alleen in de bibliotheekgebouwen zelf toegankelijk waren. Veel materiaal is zeldzaam en uniek, en vormt een rijke, vrije bron aan informatie voor educatief, wetenschappelijk en algemeen gebruik."

Edward Van Gemert, interim-directeur UW-Madison-bibliotheken

Meer informatie over de betrokkenheid van de UW-Madison bij het project.

©2011 Google - Startpagina - Over Google - Privacybeleid